Ny trasé på E134 Saggrenda – Elgsjø

Tonje Harbek Brokke er ordførerkandidat for Notodden Høyre.

Kjære dirigenter, landsmøte,

De siste åra har vi sett en storstilt utbygging av E134, som er den viktigste hovedferdselsåra mellom øst og vest over Haukeli. Arbeidet med nye, flotte veier, bruer og tunneler følger vi på Notodden med stor interesse, og alt skal stå ferdig denne høsten. Det er flere filer hver vei, det er god belysning og høy fartsgrense, for her skal både innbyggere, turister og transport kunne ferdes både raskt og trygt. Veien flyter som et flott sløyfebånd hele veien fra Drammen, gjennom Kongsberg og helt frem til Saggrenda – men HER blir det brått stopp! Her blir det knute på sløyfebåndet!

Etter denne flotte og flytende veien møter du nemlig brått et veinett som ikke har endret seg nevneverdig fra de tidene Telemark var den hvite flekken på kartet hvor ingen skatteoppkrevere turte å ferdes i frykt for de påståtte vrange telemarkingene. Her kulminerer både farten og den flotte veiopplevelsen i en smal, hullete vei, hvor det første du møter er bratte fartsdumper, 40-sone og en flaskehals av ei bru som krever bråstopp når du møter en av de mange tungtransportene, tømmertransportene eller ekspressbussene som har E134 som sin hovedferdselsvei. Norske og utenlandske turister med bobiler og campingvogner på vei inn i vakre Notodden og Telemark og alt vi har å by på av verdensarv, spennende næring og opplevelser, blir altså møtt av et veinett som gir stikk motsatte signaler enn de vi ønsker å gi.

Dette må vi gjøre noe med – og vi må gjøre det raskt! Penger til planprosessen for strekningen Saggrenda– Elgsjø ligger inne allerede, men planene mangler! Hva skjer med E134 videre, og når? Dette er en veldig viktig sak for oss. La det være vår – og MIN – regjering som skinner, tar ansvar og skynder på, og som sørger for at knuten på sløyfebåndet løses opp.