Ny leder for Bedriftskanalen Vestfold Høyre

Bedriftskanalen skal være et forum for små og mellomstore bedrifter som ønsker å delta aktivt i utviklingen av Høyres næringspolitikk. Bedriftskanalen skal skape dialog om aktuelle næringspolitiske temaer, videreutvikle Høyres næringspolitikk og skape et levende nettverk rundt partiet og bidra til at målgruppen får en enklere tilgang til Høyres politikere.Arbeidsutvalget utnevnte i mars Jan Helge Fosse, Færder Høyre som ny leder av Bedriftkanalen i Vestfold Høyre. Her kan du lese en kort presentasjon av Jan Helge.

Han er født i Bergen og vokst opp på Gardermoen, men det var på Nøtterøy han fant det gode liv.

Jan Helge Fosse er utdannet økonom fra BI i 1981 og har gjennom sin yrkeskarriere hatt lederansvar i både handels- og industribedrifter. Han har hatt økonomi- og lederansvar i to gasellebedrifter hvor den ene har vært gasellebedrift hele tre år på rad. Regnskaps- og økonomiledelse har vært hovedfokus.

Den politiske karrieren startet faktisk tilbake til 1968 med et medlemskap i Ullensaker Unge Høyre og da som sekretær. Etter det ble det hjem, jobb og familie som krevde det meste av tiden. Den politiske interessen vedvarte og han ble valgt som vararepresentant til kommunestyret i Skedsmo for Høyre i 2011. I 2012 flyttet han til Nøtterøy og ble straks medlem i Nøtterøy Høyre. Han ble valgt til vararepresentant til kommunestyret i 2015 og i 2017 ble han valgt inn som fast medlem til kommunestyret i nye Færder kommune. Han sitter også som fast medlem i hovedutvalget for helse i Færder kommune.

Partipolitisk har han sittet i valgkamputvalget i Skedsmo Høyre ved valget i 2007 og medlem i programkomiteen og valgkamputvalget til Færder Høyre i 2017. Sitter nå som medlem i programkomiteen for Næring i Vestfold/Telemark Høyre.

Som person er Jan Helge Fosse utadvendt, positiv og glad med en viss sans for humor. Som partikollega, medarbeider og leder er han inkluderende, lojal, energisk, arbeidsom og systematisk. Han har evnen til raskt å sette meg inn i problemstillinger og liker å lete etter løsninger, men er oppmerksom på problemer og hindringer. Han har evnen til å lytte og samarbeide med alle typer mennesker.

Ønsker du kontakt med Bedriftskanalen i Vestfold Høyre:

send e-post til vestfold@hoyre.no