Nytt redningshelikopter gir god beredskap i hele Telemark

De nye helikoptrene er mye større enn ambulansehelikoptrene, og har helt nye og langt bedre utrustning enn både de gamle redningshelikoptrene og de langt mindre ambulansehelikoptrene.

Av: Erlend Larsen og Solveig Sundbø Abrahamsen

Vi har kjempet for å få etablert en base for ambulansehelikopter i området Vinje-Bykle. Det var veldig mange gode argumenter for å etablere en ny base. Stortinget ba regjeringen om å vurdere basestrukturen på nytt. Nå har vi fått svaret som fikk oss til å skifte mening, noe vi vil forklare her. Nye helikoptre tetter igjen hullet og er betydelig bedre egnet til å finne nødstedte enn de gamle var.

            Det var to store hull i rekkevidden til ambulansehelikoptrene i Sør-Norge. Det største hullet er i Innlandet. De får helikopterbase når plasseringen av nytt sykehus er klart. Det nest største hullet er i området Vinje-Bykle. Eller var, for dette hullet er allerede lukket.

            Norge har kjøpt inn 16 nye redningshelikoptre, med åpning for å kjøpe ytterligere seks maskiner. Redningshelikoptrene blir også brukt til ambulanseoppdrag, og er en del av vår samlede ambulanseberedskap. Det første redningshelikopteret er operativt, og har allerede gitt Vinje den dekningen Stortinget har satt som mål.

            De nye helikoptrene er mye større enn ambulansehelikoptrene, og har helt nye og langt bedre utrustning enn både de gamle redningshelikoptrene og de langt mindre ambulansehelikoptrene. De nye har for eksempel en besetning på seks, mot tre i de «små». De nye har ståhøyde i den store kabinen, noe som gir mulighet for mer omfattende behandling av pasientene enn man kan i de mindre helikoptrene. De nye kan frakte flere pasienter samtidig, de «små» kan kun frakte én pasient pr flygning.

            Ligger du nødstedt i fjellet, har de nye helikoptrene utstyr som kan oppdage mobiltelefonen din. Den har også en rekke sensorer og varmesøkende kameraer som oppdager kroppsvarmen. Dette utstyret er langt bedre enn på de gamle redningshelikoptrene.

Den kanskje viktigste forbedringen i de nye redningshelikoptrene er avisingsutstyret som gjør det mulig å fly i skyer selv om det er kuldegrader og værforhold hvor ambulansehelikoptrene må stå på bakken. Dette gjør det mulig å fly korteste vei gjennom skyene, noe som er langt raskere enn med de mindre som må følge terrenget dersom det er dårlig vær.

            Det viktigste for å dekke inn det som var et hull i beredskapen, er den betydelig mye større hastigheten i de nye helikoptrene. Hastigheten pluss evnen til å kunne fly direkte til skadestedet i all slags vær, gjør at vi har skiftet mening og mener at beredskapen er tilfredsstillende. De nye har en betydelig lengre rekkevidde enn de mindre ambulansehelikoptrene, slik at det ikke skal være behov for å lande for å tanke opp drivstoff.

            I dag er de nye helikoptrene operative ut fra Sola, om maks to år er de også operative ut fra Rygge. Fra Rygge tar det ca 30 minutter å fly til Gaustatoppen. Fra Sola og Bergen tar det ca 45 minutter. Fra Sola tar det ca 30 minutter å fly til Edland. Fra Rygge tar det ca 40 minutter. Åmot ligger midt mellom de to basene, og nås på ca 35 minutter.

            Redningshelikoptrene kommer i tillegg til ambulansehelikoptrene vi allerede har. Sammen gir de en svært god beredskap i hele Norge. De har overlappende kapasiteter, og blir tatt i bruk der behovet er størst.