Ønsker fire nye år på Stortinget

Alle de tre stortingsrepresentantene fra Høyres stortingskrets i Vestfold stiller seg til disposisjon for fire nye år på stortinget

Nominasjonskomiteen for Vestfold og Telemark Høyre, stortingskrets Vestfold, har forespurt alle stortingsrepresentanter og vararepresentanter om de ønsker å stille seg til disposisjon for en ny valgperiode, dersom det skulle bli aktuelt.

Stortingsrepresentantene Kårstein Eidem Løvaas, Lene Camilla Westgaard-Halle og Erlend Larsen har alle annonsert at de stiller seg til disposisjon for partiet.

Renate Sølversen Berge og Henning Wold, som begge har møtt på stortinget som vararepresentanter, ønsker også å stille seg til disposisjon for partiet. Det samme gjør Mathias Willassen Hanssen.

Nominasjonsmøte for Vestfold og Telemark Høyre, stortingskrets Vestfold avholdes i Tønsberg 7. november.