Opp med verdiskapingen, ned med utslippene!

Klimapolitikk har skapt polarisering. En av grunnene til det, er at klimapolitikk har handlet for mye om hva vi ikke vil. Vi vil ikke slippe ut klimagasser. Vi vil ikke koke kloden. Vi vil ikke ha ødeleggende klimaendringer. Men hva skal vi leve av, i en verden med lavere utslipp?

Det er på tide å være tydelige på hva vi vil, og hvordan vi vil gjøre det. Det viktigste er at det må gjøres i samarbeid med næringsliv og industri – og skape nye jobber.

Det er store muligheter i de grønne næringene. Å kutte utslipp betyr ikke å slutte med alt som er gøy eller å legge ned folks jobber. Går ikke økonomien rundt klarer vi heller ikke kutte utslipp. Derfor må vi i større grad legge til rette for å skape mange nye og grønne arbeidsplasser fremover, slik at vi når målet om å halvere utslippene innen 2030.  
 
Noe av det aller viktigste vi kan gjøre for å få til det, er å samarbeide med «de som har skoene på», altså næringene. Skal vi kutte utslipp på Slagentangen, kan vi ikke sitte i Oslo og basere oss på teori. Vi må gjøre det sammen med Esso. En næringsvennlig klimapolitikk innebærer at næringslivet stimuleres til å velge klimavennlige løsninger, ved å gjøre dem mer lønnsomme en alternativene som forurenser.

Men hva betyr det? De fleste er enige om at vi skal sikre at folk har jobber, og de fleste vil kutte utslipp. La meg være konkret: Å får verdiskapingen opp og utslippene ned betyr å satse på å fange karbon så det ikke slippes ut i luften. Det betyr en fullskalaløsning for karbonfangst og lagring (CCS), for eksempel i Brevik. Det er viktig for oss i Vestfold og Telemark.

Det betyr å utløse investeringer i storskala flytende vindkraft.  Kompetansen i norsk offshoreindustri er verdensledende. Den kan enkelt overføres til havvind, da flytende plattformer og flytende vindmøller trenger mye av den samme kompetansen både offshore og til lands. Vi har startet med en massiv investering i havvindprosjektet Hywind Tampen, nå må vi videre. Dette er spesielt viktig for bedriftene i vår region.

 

Det betyr at vi lokalt øker bevisstheten om hva vi gjør både i hele Vestfold og Telemark, gjennom å lage egne klimabudsjetter lokalt, i tillegg til de nasjonale utslippsbudsjettene, for å forplikte oss i Vestfold til å nå klimamålene. Flere steder i Norge skapes det arbeidsplasser knyttet til batterifabrikker. Her kan vi i Norge sikre god prosessering av råvarer, produksjon av komponenter, celle-produksjon og resirkulering. Vi må sikre tilgang til både areal for fabrikkene og god nok infrastruktur. Det vil i mange tilfeller bety flere arbeidsplasser, for eksempel på Herøya.

Det betyr å utvikle et enda grønnere skatte- og avgiftssystem, som gjør det mer lønnsomt for næringsdrivende å velge de klimavennlige løsningene. Det betyr at vi utvikler et grønt investeringsfond for lån til grønne oppstartsbedrifter. Det gjør det lettere å få til noe for alle de offensive gründerne i for eksempel Sandefjord.

Det betyr også en klimapolitikk som kommer alle tilgode, gjennom mye bedre infrastruktur for hurtiglading av elbiler – også for dem som ikke har Tesla! Det betyr å CO2-merke alle varer, akkurat som vi merker dem for annet innhold, så vi som forbrukere kan ta mer informerte valg. 

Det betyr at vi satser på hydrogen, at vi etablerer knutepunkter langs hele kysten i samarbeid med de næringsdrivende der, for eksempel i Larvik. Produksjon av hydrogen fra elektrolyse til ulike sluttbrukerapplikasjoner, i tillegg til produksjon av hydrogen i Norge og utlandet kan bidra til viktig verdiskaping. Det betyr at vi må være tøffe og sette krav til utslippsreduksjon innen flere sektorer. Vi må også bidra til å utvikle internasjonale standarder for sikker bruk av hydrogen, og stille krav i offentlige anbudsprosesser.

 

Det vil være uklokt å stenge oljekranene nå. Men det ville være like uklokt å ikke planlegge for tiden etter oljen. Vi har, med vår høykompetente arbeidskraft, økonomiske muskler og et langstrakt land med livskraftige lokalsamfunn unike muligheter til å skape nye industrieventyr. Morgendagen ligger der, foran oss. Nå må vi gripe den!