Politi på gata og på data

Når kriminaliteten endrer seg må også politiet endre seg. Høyre vil ha et politi som er synlig og raskt på plass. Politiet skal være trent og utstyrt for å håndtere kriser og bekjempe terror.

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant for Høyre i Vestfold

Med Høyre i regjering har det skjedd store endringer i politiet og det har vært en sterk satsing på politibemanningen.

Analysene som ble gjennomført etter terrorangrepet den 22. juli for ti år siden viste at norsk politi ikke var organisert for å håndtere dagens kriminalitetsutfordringer. Det har vi gjort noe med, blant annet gjennom en politireform og en historisk satsing på økt politibemanning.

Målet om 2 politifolk per 1000 innbygger ble nådd i 2020. Alle politidistrikt har fått mer politi siden regjeringen tiltrådte. Siden 2013 har det blitt over 2 100 flere rene politistillinger, og over 3100 flere ansatte i politietaten. Mange av de siste er eksperter på data, psykologer, økonomer og personer med fagkompetanse til å bekjempe dagens kriminelle. Vi har innført krav til responstid i politiet, og politiet måles nå i tre kategorier etter by, bygd og tettsted.

Beredskapstroppen er utvidet med 50 prosent, og er nå tilgjengelig med fem minutters responstid. Politiet har blitt styrket med mer og bedre utstyr. Det er blant annet kjøpt inn tre nye politihelikoptre, nye politibiler og et treningssenter er bygd. Med rekordmange politifolk og styrkede fagmiljøer går mye i riktig retning. Etterforskningsmetodene har fått et teknologisk løft, og mye jobb kan gjøres fra bilen.

Kriminaliteten viser en tydelig utvikling hvor kriminalitet går fra gata og over til data. Da må også politiet følge etter. For å hindre overgrep begått over internett, eller en slåsskamp avtalt på sosiale medier, må politiet være mer til stede digitalt. Og det har de blitt.

Privatpersoner, bedrifter og myndigheter lagrer stadig mer sensitiv data. Digital kriminalitet kan være identitetstyveri, tyveri av betalingsinformasjon, kjøp og salg av personlig informasjon, uautorisert bruk av datamaskiner og innbrudd i datamaskiner. Økt digitalisering av kriminaliteten medfører at kriminalitet treffer oss uansett tid og hvor vi bor.

Med de rødgrønne risikerer vi å få et politi i utakt med virkeligheten. Senterpartiet tar ikke innover seg at kriminaliteten har endret seg over de siste årene, og vil løse nye utfordringer med gamle metoder. Arbeiderpartiet gikk fra å støtte politireformen, til å støtte Senterpartiet.
Høyre har i regjering vært opptatt av at politiet skal være tilgjengelig for folk både på gata og på data. Vi har satset på å utvikle politiet gjennom politireformen. Mye er allerede forbedret, blant annet er politiets evne til å håndtere alvorlig kriminalitet i det digitale rom styrket, og kvaliteten i politiets arbeid er mindre avhengig av hvor i landet man bor. Fremover vil Høyre blant annet fortsette å styrke politiets datakrimenheter og rekruttere flere med IKT-kompetanse til politiet.