Politisk dag på Stortinget!

Vestfold Høyre inviterer alle Høyre-medlemmer i Vestfold til en dag på Stortinget. Det er også åpent for å ta med seg venner og andre Høyre-sympatisører dersom du ønsker det.

Programmet er todelt, og du kan melde deg på hele eller deler av arrangementet, se viktig informasjon om påmelding lenger ned.

Del 1: Spørretime, lunsj og omvisning.

Oppmøte presis kl. 09.30 ved Stortingets inngang i Akersgaten (på baksiden av hovedbygningen), Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas møter oss. Alle må gjennom sikkerhetskontrollen og ha med legitimasjon.

Stortinget settes kl. 10.00 og vi overværer den muntlige spørretimen fra galleriet.

I den muntlige spørretimen svarer statsrådene spontant på spørsmål de ikke har fått høre på forhånd. Vanligvis møter to til tre statsråder til den muntlige spørretimen. I den ordinære spørretimen besvares spørsmål som er blitt innlevert av representantene senest fredagen uken før, og som statsrådene dermed har forberedt seg på.

Deretter får vi en omvisning på Stortinget før vi samles til en politisk prat og spiser lunsj. Begge våre Vestfold-representanter, Svein Flåtten og Kårstein Eidem Løvaas vil være med og orientere og svare på spørsmål. Denne delen av dagen har beregnet avslutning kl. 13.30.

Del 2: Innledninger og foredrag i Stortingets peisestue. (Med forbehold om endringer i programmet.)

Oppmøte presis kl. 16.30 ved Stortingets inngang i Akersgaten (på baksiden av hovedbygningen). Alle må gjennom sikkerhetskontrollen og ha med legitimasjon. Det blir servering av vafler og kaffe i peisestuen.

Lene Westgaard-Halle, nestleder Vestfold Høyre og hovedutvalgsleder for Næring. Om regionsreformen.

Tina Bru, stortingsrepresentant fra Rogaland. Fraksjonsleder i Energi- og miljøkomiteen. Leder av likestillingsutvalget og leder av Høyres Kvinneforum. Om «Det grønne skiftet»

Stefan Heggelund, stortingsrepresentant fra Oslo. Leder av utvalget «Ny sjanse». Om omstillingen Norge står overfor med fallende oljepris og økende ledighet.

Ine Marie Eriksen Søreide, forsvarsminister. Norges forsvar må videreutvikles og forsterkes. Om Forsvaret i utfordrende tider

Arrangementet og serveringen er gratis, Vestfold Høyre dekker kostnadene. Men det er nødvendig med bindende påmelding av hensyn til serveringen og på grunn av Stortingets strenge sikkerhetsopplegg. Du velger om du melder deg på del 1, del 2 eller begge deler, samt om du vil være med på middag. Absolutt siste frist for påmelding er torsdag 26. mai, du melder deg på ved å klikke her.

Etter Stortingsbesøket inviterer vi til en enkel middag på Tempest sportsbar.

Vi håper å se mange av dere denne dagen, og ønsker alle velkommen.

Med vennlig hilsen,

Vestfold Høyre.

Ta kontakt med fylkessekretariatet dersom du har spørsmål.

Cathrine Gulbransen
Fylkessekretær / County Secretary
Mobil: 4550 2316
Epost: vestfold@hoyre.no