Portrett: Trygg styring – Erlend Larsen

Som yrkespilot i Widerøe har Erlend Larsen med stø hånd fløyet flyreisende over hele Norge. Nå vil han med like stø hånd være med å styre landet.

For mange er Erlend Larsen mest kjent som Stokkes siste ordfører. Men i Erlend Larsens bakgrunn finnes det både flyvning, turbøker og krigshistorie.

-Mitt politiske engasjement startet svært tidlig, forteller Larsen. Min far eide og drev en liten bedrift – en møbelfabrikk – og jeg fattet tidlig interesse for hvordan politikken gir rammer for næringslivet. For meg ble det tidlig klart at det er i bedriftene at velferden skapes – og derfor ble jeg trukket mot Høyre, forteller Larsen. Det var imidlertid ikke bare næringspolitikken som fattet hans interesse.

–Jeg ble også svært tidlig interessert i forsvarspolitikk. Ikke først og fremst på grunn av det militære aspektet, men fordi en god forsvarspolitikk er grunnlaget for at vi skal klare å opprettholde demokratiet vårt. Vi skal ikke glemme at det først var da Norge hadde en troverdig forsvarsstyrke at vi lykkes med å løsrive oss fra unionen med svenskene, sier Larsen engasjert. Han har mange år bak seg i Kongens klær, både innenlands og utenlands. –Jeg meldte meg inn i ungdommens Heimevern da jeg var 17 år. Siden ble det befalsskole, og ett år i utenlandsoppdrag i Libanon. Så avsluttet jeg etter 23 år med årlige øvelser i Heimevernet,.

Så om du kommer inn på Stortinget, står Forsvarskomiteen høyt på ønskelisten?

Absolutt, det ville ha vært svært spennende. Dessuten tror jeg det vil være sunt å ha noen med forsvarserfaring i forsvarskomiteen, påpeker Larsen.

Mest kjent her i Vestfold er nok Erlend Larsen som Stokke kommunes siste ordfører. Det er en tid han ser tilbake på med glede. –Det største for meg har vært alle de gangene jeg har stilt opp for enkeltmennesker som har opplevd at de har møtt en offentlig, byråkratisk vegg. Samtidig har også sammenslåingsprosessen, der Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner ble slått sammen, vært viktig og interessant.

Var det vemodig da Stokke kommunes siste time kom?

-Ja, det er klart det var vemodig. Det føltes som et stort ansvar å sette punktum for en 179 årig historie. Samtidig mener jeg det var riktig, fordi oppgavene kommunene har i dag er så viktige og store at man trenger mer robuste enheter, fastslår Larsen. Selv om Larsen har hatt base i Stokke, er han en av de stortingskandidatene som har reist mest rundt i fylket. Dette har resultert i to turbøker, komplett med kart og turforslag.

–Jeg hører ofte at folk snakker om at Vestfold er så lite. Det er bare delvis sant! Vestfold er stort i den forstand at vi har mange ulike landskap og kulturer samlet på et lite areal. Du skal ikke gå langt ut fra et sentrum i Vestfold før du er i flott natur, sier Larsen. Han har nettopp gått «Vestfold rundt» på ny. –Jeg skulle trykke et nytt opplag av turbøkene mine. Da ville jeg oppdatere kartene og sørge for at alt var riktig, så da ble det mange nye turer, forteller han fornøyd. Han skryter spesielt av Brunlanes, til artikkelforfatterens store glede.

Nå står vi foran et stortingsvalg – hva vil du si er den viktigste grunnen til at folk bør stemme Høyre til høsten?

-For meg er det viktig å sikre at vi fortsatt skal ta vare på arbeidsplassene og velferden vår, gjennom god nærings- og forsvarspolitikk, avslutter Larsen.