Presentasjon av listekandidatene til stortingsnominasjonen i Vestfold Høyre

Her presenteres kandidatene som har takket ja til å bli nominert til Vestfold Høyres stortingsvalgliste. Den rådgivende urnominasjonen pågår i perioden 1.  15. september.

 Er du stemmeberettiget og ikke mottatt stemmeseddel eller e-post?

Send en e-post til vestfold@hoyre.no