Presentasjon av listekandidatene til stortingsnominasjonen i Vestfold Høyre

Her presenteres kandidatene som har takket ja til å bli nominert til Vestfold Høyres stortingsvalgliste. Den rådgivende urnominasjonen pågår i perioden 1. —15. september. Er du stemmeberettiget og ikke mottatt stemmeseddel eller e-post? Send en e-post til vestfold@hoyre.no

Listekandidater til stortingsnominasjon i Vestfold Høyre