Regionsamarbeid Vestfold – Telemark Høyre

Fylkesstyret (FS) i Vestfold Høyre (VH) må i løpet av oktober ta stilling til om det skal gjennomføres en full sammenslåing med Telemark H i 2019 eller opprettholde foreningene som egne fylkesorganisasjoner.Telemark H vedtok i FS møte 4. juni full sammenslåing med Vestfold H.Samarbeidsutvalget (SAU) har bedt om at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som sendes ut til kommuneforeningene i Vestfold, og at det tas sikte på vedtak i fylkesstyret 1. november.

Tidslinje

Dato

Aktivitet

Ansvar

Gjennomført

Kommentarer

4. juni 2018

FS TH

Vedta nedleggelse av TH

Vedta opprettelse av ny regionforening V-TH

Forslag til interimstyre

Ole Espen

OK

29. august

Møte i SAU

Ole Espen

Cathrine

Oktober 2018

FS VH

Vedta nedleggelse av VH

Vedta opprettelse av ny regionforening V-TH

Utnevne 3 repr til felles valgkomite

Forslag til interimstyre

Cathrine

September-Oktober 2018

Gjennomgang av arbeidsavtaler, dokumenter, utvalg mm som skal videreføres / utarbeide forslag til nye Arbeidsfordelinger fylkessekretærer

Ole Espen

Cathrine

24. ? November 2018

Stiftelsesmøte V-T H

Konstituere ny regionforening

Vedta nye Vedtekter

Ole Espen

Cathrine

Medlemmer ivalgkomite for VTH – valgt i Telemark

PetterEllefsen, Porsgrunn

KristineSandall, Nissedal

Stein ErikAmlie, Skien

24. november 2018

Nominasjonsmøte V-T H

Ole Espen

Cathrine

Skjærgården Hotell og Badepark, Langesund

November 2018

Søke sentralstyret om avvikling av Vestfold H og Telemark H

Ole Espen

Cathrine

November – desember 2018

Utarbeide forslag til arbeidsplaner, budsjett, samt valgkampstrategi for regionvalg 2019

Ole Espen

Cathrine

Januar 2019

Opprette valgkamputvalg

Valgkampleder, politisk

Valgkampleder, organisatorisk for V-T H

Styret

9. – 10. februar

Felles årsmøte i Tønsberg

Ole Espen

Cathrine

Quality Hotel Tønsberg

Mars 2019

Innlevering av valglister regionvalg 2019

Ole Espen

Cathrine