Regjeringens ansvar å ha tog nok

Det er pinlig om ikke regjeringen sørger for at det står togsett klart slik at vi får halvtimes avganger på Vestfoldbanen når dobbeltsporet står klart mellom Tønsberg og Oslo om tre år. En artikkelserie i avisen kan tyde på det. Enkelte har forsøkt å legge skylden på den forrige regjeringen, men det blir for enkelt.

Erlend Larsen, stortingsrepresentant og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.
Foto: Per-Åge Eriksen

Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt i 2021 da Erna Solberg var statsminister. Den legger føringer for utviklingen av norsk samferdsel. I NTP’en står det blant annet: «I første omgang økes frekvensen til to tog i timen Oslo–Tønsberg i grunnrute, med kapasitet til kvartersfrekvens på Vestfoldbanen. Dette ferdigstilles i første seksårsperiode.»

Det står også at regjeringen «legger opp til trinnvise kjøp etter hvert som gammelt materiell fases ut og trafikkveksten øker. Nytt materiell planlegges faset inn rundt år 2025/2026. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget når nærmere avklaringer foreligger.»

Siste setning sier at utbyggingen skal følges opp av de årlige statsbudsjettene. For å få togsettene til Norge i tide for halvtimesavganger på Vestfoldbanen må det bevilgninger til på budsjettet for neste år. Dette er det regjeringens ansvar å finne plass til.

Så hvordan ville vi finansiere innkjøpet? Vi har lagt ut rutenettet til jernbanen på anbud. De første tre ruteområdene gir fellesskapet en innsparing på 12,4 milliarder kroner i perioden 2014 til 2028. Anbudene til det fjerde ruteområdet ble nylig kjent. Det har et innsparingspotensiale på 6 milliarder kroner over en ti-års periode. I tillegg kommer innsparingen fra det femte ruteområdet. Dette er alene midler nok til å kjøpe tilstrekkelig antall togsett.

Ap-Sp-regjeringen ønsker å stane konkurransene, og må derfor finne 18,4 milliarder kroner – i tillegg til å finne finansiering av nye togsett. For dem går ideologi foran vårt nasjonale behov for å holde kostnadene nede dersom vi skal ta vare på velferdstilbudet i årene som kommer. Vi vet at oljeinntektene går ned.

Da vi var i regjering satte vi Norske Tog i posisjon til å sette i gang med tidenes tog-innkjøp. Norske Tog skal ha inngått en kontrakt om leveranse av inntil 200 nye togsett i årene som kommer. De første togene i den nye leveransen skal komme i 2023. Solberg-regjeringen la opp til en opsjon på å kjøpe 170 flere togsett. De skal bli brukt på Intercity-strekningene etter hvert som strekningene blir bygd ferdig og det kan kjøres flere tog. Slik jeg oppfatter det skal disse togsettene blant annet dekke behovet på Vestfoldbanen.

Siden det nå er skapt tvil om regjeringen kommer til å følge opp NTP’en som gjelder nå, har jeg sendt et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren hvor jeg spør om hva som er Samferdselsdepartementets planer for innkjøp og innfasing av nye togsett. Jeg har også meldt inn et spørsmål til den muntlige spørretimen neste uke hvor jeg spør hvordan ministeren vil sikre at innkjøpene kommer på neste års statsbudsjett.