Regjeringens politikk virker – arbeidsledigheten fortsetter å synke!

Idag ble det lagt frem nye tall for arbeidsledigheten. Den fortsetter å synke, både i Vestfold og nasjonalt.

Fredag 28. juli la NAV frem de månedlige ledighetstallene. Her ser man en klar positiv trend, og arbeidsledigheten synker for 8. måned på rad. Tallene viser med all tydelighet at mens arbeidsledigheten går ned, så går veksten opp. Sammenlignet med juli i fjor er det i år 10.300 færre ledige.

-Det blir flere i jobb og færre ledige. Vi ser et tydelig bilde av et arbeidsmarked i bedring i Vestfold, sier Lene Westgaard-Halle, stortingskandidat for Vestfold Høyre. Hun er klar på at selv om tallene viser at regjeringens politikk virker, er det først og fremst næringslivet som skal takkes for de tallene som nå legges frem. -Jeg vil rose arbeidsgiverne for at de skaper jobber, og ansetter folk i Vestfold. Høyre i regjering legger til rette for mer verdiskaping slik at flere av dem som idag står på utsiden av arbeidslivet får seg en jobb, sier hun.

I Vestfold er det ved utgangen av juni 3.673 helt arbeidsledige, en nedgang på 2%, og kun 2,9% av den totale arbeidsstyrken.

Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas er klar på at tallene ikke gir grunn til å avslutte satsingen på å få flere i arbeid. -Å gå lenge ledig er alvorlig for den enkelte, og alvorlig for samfunnet. Vi må unngå at arbeidsledige faller ut av arbeidslivet også etter at tidene er blitt bedre. Derfor er det ekstra gledelig å konstatere at nedgangen i ledighet er størst blant gruppen under 30 år. Dette illustrerer med all tydelighet at de målrettede tiltakene regjeringen har satt inn for å nå de langtidsledige og unge begynner å få effekt, avslutter Løvaas.