Regjeringens nei til Øst-alternativet

— Jeg opplever at nesten alle er enige om at man trenger en ny forbindelse, og nå er det på tide å komme i gang med selve prosjektet, sier stortingsrepresentant Løvaas.

— Det er en god dag for Tønsberg-distriktet, sier stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas.

Det var Tønsberg Blad som først omtalte saken.

Løvaas har hele tiden vært klar på hva han mener. Nå har han fått det som han vil i veisaken, og mener regjeringen gjør rett som sier nei til forskuttering av bompenger og ytterligere utredninger.

Veisaken har vært et stridstema i Tønsberg-distriktet i årevis, og antakelig har saken avgjort flere valg og avsatt og innsatt både én og to ordførere – for ikke å si et par varaordførere. Løvaas håper partene i veisaken nå kan begrave stridsøksa.

Løvaas mener dette kunne satt hele prosjektet i fare, og også kunne sendt en kjemperegning til innbyggerne. Han er usikker på hvordan posisjonspartiene i Tønsberg og på Færder vil reagere på dette.

— Jeg opplever at nesten alle er enige om at man trenger en ny forbindelse, og nå er det på tide å komme i gang med selve prosjektet, sier stortingsrepresentant Løvaas.