Resultat av rådgivende urnominasjon og prøvenominasjon – fylkestingsvalget 2019

Det har i perioden 8.-26. oktober vært gjennomført en rådgivende uravstemning blant alle betalende medlemmer i Vestfold Høyre, Vestfold Unge Høyre og Vestfold Senior Høyre. Det har i samme periode vært avholdt prøvenominasjon i Telemark Høyres lokalforeninger.

Dethar vært mulig å stemme på 82 kandidater som ønsker å komme med på Vestfold ogTelemark Høyres endelige liste til fylkestingsvalget i 2019.

Nominasjonskomiteenlegger frem sin innstilling senest 10. november. Nominasjonsmøte avholdes iLangesund, Badeparken Hotell 24. november 2018 der den endelige listen vedtas.

Resultat avurnominasjon i Vestfold

Kommune

Født

Kandidat

Listeplasse

Antall plasseringer

Tønsberg

1965

Rune Hogsnes

1

229

Sandefjord

1963

Bjørn Ole Gleditsch

2

222

Tønsberg

1956

Petter Berg

3

193

Holmestrand

1956

Alf Johan Svele

4

158

Larvik

1982

Sven Marius Utklev Gjeruldsen-Halle

5

130

Sandefjord

1957

Liv Margit Karto

6

125

Skien

1995

Karoline Aarvold

7

121

Tønsberg

1999

Johanne Archer

8

120

Tønsberg

1952

Marit Haukom

9

112

Holmestrand

1960

Lasse Berntzen

10

112

Tønsberg

1999

Johanne W de Ferry Nitter Kirsebom

11

113

Sandefjord

1946

Per Eivind Johansen

12

105

Færder

1968

Marion Berg Kolpus

13

94

Tønsberg

1997

Mathias Willassen Hanssen

14

95

Horten

1942

Steinar Bjanger

15

91

Færder

1962

Bjørnar Godt Daae

16

88

Færder

1948

Erik Holmelin

17

87

Porsgrunn

1958

Gunn Marit Helgesen

18

78

Larvik

1963

Jan Birger Løken

19

80

Horten

1971

Finn Øyvind Halvorsen Langfjell

20

79

Tønsberg

1962

Lene Lauritsen Kjølner

21

80

Sandefjord

1969

Anita Miric

22

71

Horten

1945

Jan Erik Nærsnes

23

67

Færder

1953

Jan Helge Fosse

24

67

Holmestrand

1976

Helga Opsett

25

66

Larvik

1997

Herman Sannerholt

26

61

Larvik

1968

Mari Pran

27

62

Porsgrunn

1979

Mahmoud Farahmand

28

59

Horten

1953

Anders Johan Steensen

29

54

Horten

1952

Tove Tangen

30

53

Sandefjord

1974

Finn Arild Thordarson

31

46

Skien

1969

Katrine Sætre Evensen

32

46

Notodden

1990

Veslemøy Wåle

33

45

Tønsberg

1962

Knut Harry Arnesen

34

42

Færder

1963

Anne Berit Schmidt-Hanssen

35

41

Holmestrand

1967

Randi Marie Lokøy Holtungen

36

40

Siljan

1967

Ann Kristin Allum

37

39

Larvik

1951

Tore Kay Landbø

38

35

Notodden

1972

Tonje Harbek Brokke

39

36

Færder

1961

Inger Ora

40

35

Færder

1965

Ingeborg Nyrerød Sandberg

41

34

Tønsberg

1964

Knut Holter

42

32

Tønsberg

1979

Thomas Kobayashi Berntsen

43

32

Larvik

1973

Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen

44

30

Skien

1987

Helene Røsholt

45

28

Larvik

1974

Kjetil Vold

46

26

Porsgrunn

1992

Haakon Alseth Aafedt

47

27

Skien

1951

Kari Lise Holmberg

48

25

Sauherad

1944

Wenche Akkerhaugen

49

23

Tinn

1958

Per Lykke

50

22

Skien

1969

Ole Einar Amlie

51

17

Tinn

1971

Bent Frode Bystrøm

52

17

Nome

1965

Linda Berg Ihlen

53

17

Tokke

1968

Finn Arne Askje

54

16

Seljord

1957

Edvard Mæland

55

14

1950

Jan Nikolai Boye

56

14

Bamble

1960

Erling Dahl

57

13

Nome

1959

Inger Signe Tveito

58

12

Seljord

1950

Gunnar Eilefstjønn

59

12

Nissedal

1978

Kristine Sandall

60

12

Vinje

1976

Nils Vågslid

61

11

Notodden

1952

Jørn Christensen

62

10

Skien

1998

Daniel Larsen

63

9

Hjartdal

1962

Audun Darrud

64

10

Notodden

1976

Ole Krogh Espensen

65

9

Drangedal

1975

Sondre Enstad Eie

66

9

Notodden

1987

Thomas Christopher Tinne

67

9

Nome

1961

Jarl Håvard Borgen

68

8

Drangedal

1968

Øystein Rugtveit

69

8

Kviteseid

1951

Magne Wraa

70

8

Kragerø

1959

Reidar Skoglund

71

8

Porsgrunn

1972

Esben Storvand

72

7

Porsgrunn

1946

Birger Røseth

73

7

Siljan

1989

Håkon Hem Næs

74

7

Skien

1958

Jan Terje Olsen

75

6

Nome

1954

Egil Stokken

76

5

Porsgrunn

1944

Berit Lindøe

77

5

1951

Asbjørn Boten

78

5

Bamble

1950

Kari Rasmussen

79

4

Bamble

1970

Lars Inge Rønholt

80

3

Skien

1977

Pål Vaage Martinsen

81

3

Skien

1962

Øyvind Meen Kittilsen

82

3

Resultat avprøvenominasjon i Telemark

Resultatet viser antall plasseringer fra totalt 13 listeforslag.

Navn

Kommune

Født

Antalllisteforslag

Helgesen,Gunn Marit

Porsgrunn

1958

13

Hogsnes,Rune

Tønsberg

1965

12

Wåle,Veslemøy

Notodden

1990

12

Aarvold,Karoline

Færder

1995

10

Farahmand,Mahmoud

Porsgrunn

1979

9

Boye,Jan Nikolai

1950

8

Pran,Mari

Larvik

1968

8

Sandall,Kristine

Nissedal

1978

8

Lykke,Per

Tinn

1958

7

Mæland,Edvard

Seljord

1957

7

Svele,Alf Johan

Holmestrand

1956

6

Evensen,Kathrine

Skien

1969

6

Karto,Liv Margit

Sandefjord

1957

6

Stokken,Egil

Nome

1954

5

Berntzen,Lasse

Holmestrand

1960

5

Askje,Finn Arne

Tokke

1968

4

Nærsnes,Jan Erik

Horten

1945

4

Akkerhaugen,Wenche

Sauherad

1944

3

Amlie,Ole Einar

Skien

1969

3

Eilefstjønn,Gunnar

Seljord

1950

3

Johansen,Per-Eivind

Sandefjord

1946

3

Martinsen,Pål Vaage

Skien

1977

3

Wraa,Magne

Kviteseid

1951

3

Gleditsch,Bjørn Ole

Sandefjord

1963

3

Kjølner,Lene Lauritsen

Tønsberg

1962

3

Larsen,Daniel

Skien

1998

3

Christenesen,Jørn

Notodden

1952

2

Dahl,Erling

Bamble

1960

2

Gjeruldsen-Halle,Sven Marius U.

Larvik

1982

2

Kolpus,Marion Berg

Færder

1968

2

Røsholt,Helene

Skien

1987

2

Storvand,Esben

Porsgrunn

1972

2

Løken,Jan Birger

Larvik

1963

2

Sannerholt,Herman

Larvik

1997

2

Skoglund,Reidar

Kragerø

1959

2

Borgen,Jarl- Håvard

Nome

1961

1

Bystrøm,Bent Frode

Tinn

1971

1

Eie,Sondre Enstad

Drangedal

1975

1

Haukom,Marit

Tønsberg

1952

1

Holmberg,Kari Lise

Skien

1951

1

Kirsebom,Johanne Wilhelmine d.F.N

Tønsberg

1999

1

Kittilsen,Øyvind Meen

Skien

1962

1

Lindøe,Berit

Porsgrunn

1944

1

Rasmussen,Kari

Bamble

1950

1

Rugtveit,Øystein

Drangedal

1968

1

Rønholt,Lars Inge

Bamble

1970

1

Archer,Johanne

Tønsberg

1999

1

Brokke,Tonje Harbek

Notodden

1972

1

Aafedt,Haakon Alset

Porsgrunn

1992

0

Allum,Ann Kristin

Siljan

1967

0

Arnesen,Knut Harry

Tønsberg

1962

0

Berg,Petter

Tolvsrød

1956

0

Berntsen,ThomasKobayashi

Tønsberg

1979

0

Bjanger,Steinar

Horten

1942

0

Botnen,Asbjørn

1951

0

Daae,Bjørnar Godt

Færder

1962

0

Espensen,Ole Krogh

Notodden

1976

0

Fosse,Jan Helge

Færder

1953

0

Hansen,Mathias Willasen

Færder

1997

0

Holmelin,Erik

Nøtterøy

1948

0

Holter,Knut

Tønsberg

1964

0

Holtungen,Randi Marie Lokøy

Holmestrand

1967

0

Ihlen,Linda Berg

Nome

1965

0

Landbø,Tore Kay

Larvik

1951

0

Langfjell,Finn Øyvind

Horten

1971

0

Miric,Anita

Sandefjord

1969

0

Næs,Håkon Hem

Siljan

1989

0

Olsen,Jan Terje

Skien

1958

0

Opset,Helga

Holmestrand

1976

0

Ora,Inger

Færder

1961

0

Røseth,Birger

Porsgrunn

1946

0

Sandberg,Ingeborg Nyerød

Færder

1965

0

SchmidtHanssen, Anne

Færder

1963

0

Steensen,Anders Johan

Horten

1953

0

Tangen,Tove

Horten

1952

0

Thorbjørnsen,Hans Kr. Zeiner

Larvik

1973

0

Thordarson,Finn Arild

Sandefjord

1974

0

Tinne,Thomas Christopher

Notodden

1987

0

Tveito,Inger Signe

Nome

1959

0

Vold,Kjetil

Larvik

1974

0