Resultater fra prøvenominasjon og urnominasjon for Høyre i Telemark

De siste ukene har nominasjonskomiteen for Høyre i Telemark gjennomført en rådgivende uravstemning blant medlemmene, der de har deltatt i avstemningen og pekt på inntil 10 kandidater som de mener bør være med på valglisten ved fylkestingsvalget 2023

Alle lokalforeninger og sideorganisasjoner har også hatt mulighet til å ha egne prøvenominasjonsmøter, og resultatene av disse er sendt til nominasjonskomiteen.
Nominasjonskomiteen skal gå gjennom resultatene av den rådgivende uravstemningen og prøvenominasjonene, og så gjøre en grundig vurdering før komiteen legger frem sitt endelige forslag innen 5.november.
-Det er bra at medlemmene engasjerer seg i prøvenominasjon og uravstemming. Det er vi veldig glade for. Det er et viktig innspill og signal til det arbeidet som nominasjonskomiteen skal gjøre, sier Stein Erik Amlie, som leder nominasjonskomiteen for Høyre i Telemark.

Resultater finner du her..