Resultater ur- og prøvenominasjon til fylkestingsvalget 2023 i Vestfold

I perioden 17-30. september ble det avholdt ur- og prøvenominasjoner til fylkestingsvalget 2023 for medlemmene og lokalforeningene i Vestfold.

I urnominasjonen har medlemmene rangert minst 6 kandidater av 32. I prøvenominasjonene hos lokalforeningene har man rangert minst 12 kandidater.

Resultatene er rådgivende for Nominasjonskomiteen som skal legge frem sitt forslag til liste innen 5. november. Den endelige listen vedtas på nominasjonsmøte på Scandic Park Sandefjord lørdag 19. november kl. 10.30.

Resultatene finner du her..