Resultatet av rådgivende urnominasjon i Vestfold Høyre – stortingsvalgnominasjonen 2017

Medlemmene i Vestfold Høyre har sagt sin mening om hvilke kandidater de ønsker som seks på topp på nominasjonslisten til Stortingsvalget 2017.

531 medlemmer i Vestfold Høyre har sagt sin mening om hvilke kandidater de ønsker som seks på topp på nominasjonslisten til Stortingsvalget 2017. Det er en svarprosent på 28. Ved tidligere prøvenominasjoner har oppslutningen vært i overkant av 30%. Vestfold Høyre mener dette er en god måte å involvere og engasjere medlemmene i valgprosessen, men skulle gjerne sett at svarprosenten var enda høyere. Nominasjonskomiteen benytter dette resultatet i sitt videre arbeide med å utarbeide endelig forslag til nominasjonsmøtet den 5. november 2016. Nominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres senest 22. oktober.

Her er resultatet av urnominasjonen:
1. Kårstein Eidem Løvaas, Nøtterøy (2019 poeng)
2. Lene Camilla Westgaard-Halle (1546 poeng)
3. Svein Flåtten, Sandefjord (1488 poeng)
4. Erlend Larsen, Stokke (712 poeng)
5. Mathias Willassen Hanssen, Nøtterøy (498 poeng)
6. Ingrid Margrete Hillestad, Holmestrand (464 poeng)
7. Henning Wold, Tønsberg (450 poeng)
8. Anne Strømøy, Sandefjord (427 poeng)
9. Renate Sølversen, Stokke (392 poeng)
10. Finn-Øyvind H. Langfjell, Horten (383 poeng)
11. Tove Øygarden, Re (353 poeng)
12. Anette K. Haldorsen, Tønsberg (346 poeng)
13. Kristin Surlien, Svelvik (319 poeng)
14. Jens Christian Mikkelsen, Tønsberg (256 poeng)
15. Tove Rise Kværne, Tønsberg (236 poeng)
16. Tone Helen Jørgensen, Tønsberg (194 poeng)
17. Anita Miric, Sandefjord (157 poeng)
18. Sindre Oddvin Kåre Stang, Sande (131 poeng)
19. Anna Nilsen Vorobieva Martin, Tønsberg (78 poeng)


Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med leder i nominasjonskomiteen Tor Steinar Mathiassen på tlf 915 32 354.