Sånn kan legebesøket bli endra bedre

Å gå til legen skal føles trygt og godt, og man skal få god hjelp. Da må vi sørge for at allmennlegeyrket er attraktivt for flere, og at legene har god tid til deg som pasient.

Denne sommeren har jeg vært så heldig at jeg har fått lov til å ha flere ulike «sommerjobber» i stedet for ferie. Disse «jobbene» har gjort at jeg har fått bedre innsyn i hvordan folk har det på jobb, hva som fungerer i deres bransje, og hva som er utfordringene. Det gjør det lettere å levere på de politiske løsningene.

Forrige uke «jobbet» som lege på Nøtterø. Det var fantastisk spennende og lærerikt, og viste tydelig at allmennmedisin er et spennende fag i stadig utvikling. Allmennlegene, herunder fastlegene våre, inngår i grunnmuren i helse- og omsorgstjenestene. De er førstelinjetjenesten vår som tar imot alle typer pasienter og ved behov sender dem videre til spesialister. De må kunne mye om enormt mange områder innen medisin, og de bør kjenne pasientene sine best mulig.

Vi har allerede gjort det mulig å gjennomføre digitale møter med fastlegen, og reseptene dine kan nå hentes ut fra hvor i landet som helst gjennom e-resept. Det gjør både fastlegen og behandling mer tilgjengelig fro alle. De neste årene skal også fastlegeordningen styrkes med 1,6 milliarder kroner.

De siste årene har det blitt vanskeligere å rekruttere nye leger inn i ordningen. Samtidig slutter flere fastleger enn før. Mens det tidligere i hovedsak var små distriktskommuner som opplevde rekrutteringsutfordringer og lav stabilitet blant fastlegene, er rekruttering blitt et problem i store deler av landet. Dette gjelder også for flere av de største byene. Allmennmedisinen er faglig utfordrende. Den har stor bredde og varierte typer oppgaver. Ifølge legene selv er det ikke faget som er problemet for å få til rekruttering, men rammebetingelsene.

Det må vi ta på alvor, ikke bare for legene selv, men for deg og meg som pasienter. For hvem vil vel gå til en lege som er trøtt, sliten og lei? Eller en som egentlig ikke har tid til å lytte til hva som feiler deg eller hva du bekymrer deg for? Skal vi som pasienter oppleve legebesøket som positivt og trygt, og gå ut med en løsning på det vi bestilte time for, må legene både trives i jobben og ha gode forutsetninger for å levere faglig.

Derfor er det spesielt viktig at nyutdannede leger opplever fastlegeyrket som en trygg og samtidig faglig attraktiv karrierevei. Det betyr at vi politikere må levere gode utdanningsløp og tiltak som bidrar til lavere terskel for å etablere seg som næringsdrivende fastlege gjennom en finansielt tryggere start.

Like viktig som å rekruttere nye fastleger, er det å holde på dem vi har. For at færre skal slutte, må faktisk arbeidsbelastningen reduseres. Legen vår skal ha tid til oss, til å gi gode råd om behandling og i tillegg ha tid å holde seg faglig oppdatert. Det betyr for eksempel at omfanget av såkalte ikke-kliniske oppgaver må ned. Den totale arbeidsbelastningen ved fastlegekontoret og med annet allmennmedisinsk arbeid må være rimelig.

Mange av oss er glade i legene våre. En lege man kan komme tilbake til, og som bryr seg om og kjenner historien vår vil kunne gi bedre oppfølging. Selv gjennom et kort opphold som «legestudent» på Nøtterøy Legesenter var det tydelig. Jeg er takknemlig for å ha fått lov til å være med å ta del i hverdagen til lege og pasienter, og gleder meg til å jobbe videre for en helsetjeneste som setter deg som pasient i sentrum.