Solveig Sundbø Abrahamsen stiller ikke til gjenvalg

Nominasjonskomiteen for Vestfold og Telemark Høyre, stortingskrets Telemark, har forespurt stortingsrepresentanten og vararepresentanter om de ønsker å stille seg til disposisjon for en ny valgperiode, dersom det skulle bli aktuelt.

Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen ønsker ikke å stille til gjenvalg. Abrahamsen møtte første gang på Stortinget i 2013 da hun møtte som fast vara for Torbjørn Røe Isaksen, som ble utnevnt til kunnskapsminister. Abrahamsen var førstekandidaten til Telemark Høyre i 2017 og ble valgt inn på Stortinget samme år.

Emilie C. Schäffer, nummer 2 på listen, har møtt på Stortinget når Abrahamsen har hatt forfall. Schäffer har meddelt nominasjonskomiteen at hun stiller seg på nytt til disposisjon for partiet.

Nominasjonsmøte for Vestfold og Telemark Høyre, stortingskrets Telemark avholdes i Skien 7. november.