Støres nye skatter skader Telemark

Én uke tok det før Ap avlyste sitt eget løfte om maks 7 milliarder i økte skatter. Nå dropper de makstaket og bekrefter at det ikke finnes en grense for hvor mye de vil øke skattene.

 Mahmoud Farahmand – stortingskandidat

Det er velkjent at Ap trenger minst 26 milliarder for å betale for valgløftene de har kommet med siden 2017. Derfor var vi mange som stusset da de i forrige uke hevdet de «bare» ville øke skattene med syv milliarder. Penger som skal fratas enkeltpersoner, små og mellomstore bedrifter og industrier midt i en pandemi. Det er nokså heftig. 

Denne uken har Støres samarbeidspartnere i SV, Rødt og MDG vist kortene. De mener skattene må økes med 18, 30 og 32,5 milliarder etter valget. Det er mulig det gjorde det lettere for Støres Arbeiderparti å selv slippe alle hemninger. Da de tirsdag ble avkrevd svar fra en våken journalist i Aftenposten, ble det fastslått at Arbeiderpartiet ikke vil fastsette maksnivået på skattenivået.

Støres skattekarusell 

Før 2017-valget ville Ap øke skattene med 15 milliarder. Etter valget konkluderte Youngstorget med at utspillet om økte skatter hadde vært ødeleggende for valgkampen. Så sluttet Ap å snakke om skatter en stund. Denne høsten prøver de igjen, men som seg hør og bør vingler de etter kun en uke har gått. Vinglingen ser ut til å komme som et resultat av kritikken arbeiderpartiet har mottatt fra Rødt og SV. For disse partiene er syv milliarder kroner mer i skatt for lite.

Kritikken fra oss i Høyre er at syv milliarder mer i skatt på norske jobber er feil politikk når folk og bedrifter i hele Norge opplever økonomisk unntakstilstand.

Vi kan trygt slå fast at Støre lar kreftene til venstre vinne, og med det bidrar han til å gjøre norske arbeidsplasser usikre.

Skape mer – ikke skatte mer 

Norge er som vi alle vet midt i en pandemi. Titusenvis er permittert, og enda flere er urolig for jobben sin. Hver tiende bedrift i Norge sier de frykter å gå konkurs på grunn av den pågående pandemien. Bedrifter kan virke noe upersonlig, men disse bedriftene har ansatte som enkeltmennesker. Det siste norske arbeidstakere og de som skaper arbeidsplassene trenger, er et ekstra skattekrav fra Jonas Gahr Støre og hans samarbeidspartnere. Dette burde være en selvfølge, men det er det dessverre ikke.

Før pandemien ble fire av fem jobber i Norge skapt i det private næringslivet, i familiebedrifter, i næringslivet, på verftene og i industrien. Dette er grunnlaget for all vekst og aktivitet, de som velger å ta risiko for å skape arbeidsplasser og aktivitet i økonomien. 

For oss i Høyre er det viktigere at de familiedrevne virksomhetene i Telemark, alle som eier en butikk eller en frisørsalong heller skal bruke oppsparte midler på å hente permitterte tilbake på jobb, enn på å betale Støres skatter. 

Fokuset for den situasjonen vi er inn i nå bør være at entreprenørene, byggenæringen i Telemark og industrien langs telemarkskysten skal ansette flere, heller enn å bruke de få pengene de har til rådighet, på skatteøkninger. En ting vi kan enes om er at alle kan vi ikke jobbe på kontorer i offentlig sektor. Det er ikke bærekraftig. Verdier må skapes, før de deles. Og disse verdiene skapes av det næringslivet og industrien.

Grunnen til at høyre ønsker en lettelse i formuesskatten på det som kalles arbeidende kapital, er fordi det er maskiner, verktøy, frisørstoler, hotellsenger, ja kort sagt: Folks jobber vi snakker om. Arbeiderpartiet brukte å være opptatt av jobber de også. 

De neste årene blir ingen dans på roser for norske jobber. Vi trenger at vi alle blir opptatt av det igjen, også ledelsen i Arbeiderpartiet.  

Respekt for folks penger 

For Høyre er det viktig å behandle folks hardt tjente penger med respekt. Å få mest mulig ut av hver krone staten tar inn. Med den sittende regjeringen og Erna som statsminister har vi gitt mer valgfrihet, redusert helsekøene, satset tungt på kunnskap i skolen og bygget mer vei og jernbane og styrket sikkerheten, mer enn Ap og Sp drømte om.

Alt dette har vi gjort samtidig som vi lar norskarbeidstakere, pensjonister, barnefamilier, men også de som skaper jobber, få beholde mer av sine egne penger. Resultatet av denne politikken er at arbeidsledigheten før koronakrisen var rekordlav i Norge. Venstresiden ønsker å ta inn mest mulig skatt, uten å reflektere over dynamikken denne typen innkreving skaper for økonomien som en helhet. Mindre penger i privatpersoner og bedrifters hender skaper mindre forbruk, mindre omsetning og til syvende og sist går det utover arbeidsplassene i det lokale næringslivet i Telemark

Dersom vi har ambisjoner om å få veksten og optimismen tilbake på topp, etter at støvet fra koronakrisen har lagt seg, trenger vi ikke  større stat som skal finansieres med arbeiderpartiets skatteregning.

Veksten og optimismen kommer tilbake ikke med Støre og arbeiderpartiets skatteøkninger og ubesluttsomhet.