Strømkrise for næringslivet – hvor er Sp og Ap?Det forundrer meg at Senterpartiet ikke har sørget for strømstøtte til landbruket og næringslivet for øvrig. Det burde ligge i deres ryggmargsrefleks. At regjeringspartneren Arbeiderpartiet ikke har den samme refleksen, er mindre overraskende.

Erlend Larsen
Erlend Larsen, Stortingsrepresentant

Når nå situasjonen er som den er, er det viktig å gi penger tilbake til strømkundene. Før jul vedtok Stortinget at privatkunder skal få refusjon. Dette er et viktig vedtak som kompenserer noe av prisveksten.

Vi var med på et forslag om at også næringsdrivende og ideelle organisasjoner skal få refusjon på strømregningen. Det var kun Høyre, Venstre, KrF, Frp og Rødt som støttet disse to forslagene. At ytre venstre støttet næringslivet burde vært en vekker for de øvrige partiene på venstresiden.

Næringslivet sliter allerede med koronaen. Økte strømpriser er en merkbar og lite ønskelig ekstrabelastning. Det er avgjørende for oss alle at næringslivet og arbeidsplassene våre er trygge. Det blir brukt mye strøm på å produsere grønnsaker i drivhus. Bakeren, meieriet og slakteren bruker også mye strøm – på lik linje med alle andre bedrifter som leverer nødvendige produkter til oss.

Å unnlate refusjon til næringslivet kommer til å bety en kraftig prisstigning på samtlige kraftkrevende varer. Vi trenger ikke høyere priser på matvarer som følge av dette. Prisstigningen kommer garantert til å følges av en lønnsvekst vi ikke har sett på lang tid. En god del av vårt koronabelastede næringsliv kommer ikke til å klare denne bøygen. Vi har kommet inn i en negativ spiral som må stanses.

Så tenker du kanskje at produksjon av kunstsnø og oppvarming av arealer for ideelle organisasjoner ikke er livsnødvendig, og at de ikke behøver å få refusjon. Ideelle organisasjoner utfører et godt og viktig folkehelsetiltak, ikke minst nå som koronaen isolerer oss. Skal kulturen få utvikle seg, må vi unngå at de kveles av høye strømpriser.

Det er skrevet metervis om årsaken til den voldsomme prisveksten. Minst like interessant som årsaken er det å finne langsiktige løsninger som får oss tilbake til normale priser. Løsninger som gir stabilitet og forutsigbarhet.
Det viktigste vi kan gjøre er å øke kraftproduksjonen. Solberg-regjeringen la om skattereglene for å gjøre det mer attraktivt å effektivisere og oppgradere vannkraftverkene. Noen nye vannkraftverk kan bygges, spesielt i områder med flomproblemer. Det er ikke aktuelt å legge vernede vassdrag i rør. Fossefallene skal bestå.

Vindmøller ute i havet kan bidra en del, men neppe nok i forhold til fremtidig kraftbehov. Jeg mener vi også må forske på Thorium-reaktorer. Dette er ikke Høyres politikk, men Thorium har et stort potensiale for ren energi. Mindre reaktorer nær forbrukerne vil gi høy leveringssikkerhet.

Energieffektivisering er en vel så viktig satsning som økt produksjon. Vi har et potensiale til å spare 10 TWh på enøktiltak.

Det er viktig å finne langsiktige tiltak som får prisene ned på det nivået vi er vant med. Og det er viktig å komme opp med kompensasjon for næringsliv og ideelle organisasjoner. Raskt!