Studiestart i dag – nå blir det bedre å være student

Solen skinte om kapp med smilene på Bakkenteigen da rektor ønsket alle de nye studentene ved Høyskolen i Sørøst-Norge velkommen til studiestart i dag. Nå får også studentene mer å rutte med.

-De siste fire årene har Høyre i regjering satset massivt på kvalitet i høyere utdanning. Det vil vi fortsette med de neste fire årene også, sier stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas.

-Det gjør vi fordi det betyr noe for deg som student at du møter engasjerte forelesere som skaper dialog med studentene og legger til rette for gode faglige diskusjoner. God formidling er det fremste oppdraget til høyere utdanning, sier Lene Westgaard-Halle.

Mer i studiestøtte

-Vi som politikere kan ikke vedta høyere kvalitet, men vi kan legge rammene for det. I alle budsjettene har vi økt studiestøtten utover prisvekst. Det betyr at studentenes kjøpekraft er styrket hvert eneste år, sier Løvaas og Westgaard-Halle.

Og mye har endret seg for studentene de siste fire årene. Til sammenligning stod studentenes kjøpekraft praktisk talt stille under hele den rødgrønne regjeringsperioden. -Studentene har aldri før fått studiestøtte i juni. Det gjør de nå, sier Westgaard-Halle.

Denne sommeren kom første uke med studiestøtte i juni og i dette studieåret kommer enda en uke. Totalt innebærer økt studiestøtte utover prisvekst og de to første ukene av 11 måneders studiestøtte at studentene har 8.800 kroner mer å rutte med nå, enn de hadde hatt om støtten ikke ble prisjustert.

– De 8.800 kronene er nok til å dekke en ekstra husleie og kanskje et par turer ekstra hjem. Det er ikke bare god studentpolitikk, det er også god velferdspolitikk, sier Løvaas.

Flere studentboliger

De fire partiene har også sørget for at det nå årlig gis tilsagn om tilskudd til over 2.000 studentboliger. Til sammenligning ble det gitt tilsagn om tilskudd til i gjennomsnitt under 1.000 studentboliger i årene fra 2006 til 2013. Neste periode fortsette satsingen, og måneders studiestøtte innfases i tillegg til bygging av enda flere studentboliger. Støtteordningene til studenter med barn bedres, og studenter får mulighet til å oppta ytterligere lån i Lånekassen, i tillegg til at inntektstaket for omgjøring av studielån til stipend heves.