Telemark er en sentral brikke i det grønne skiftet

Telemark er en sentral brikke i det grønne skiftet

Grunnsteinene for Telemarks industrielle arv ble lagt allerede under vikingtiden. I denne perioden kunne vi tilby datidens Norge og verden to svært etterspurte produkter brynestein og jern. Dette la grunnlaget for bygdene våre og byene våre.

Når vi etter hvert fikk temmet Rjukan Fossen og startet produksjonen av fornybar energi som kunne frigjøres ved behov ble dette grunnlaget for den moderne prosessindustrien i Norge og Telemark, fra Rjukan til Notodden og deretter til Grenland ved Herøya industripark

Herøya industripark har Norges sterkeste fagmiljø innen prosessindustrien og er et av landets ledende industriparker. Her produseres det alt fra salpeter til wafer for solceller.

Telemark står for 8-10 prosent av fastlandseksporten. Over 9000 mennesker jobber i industrien og i leverandørleddet, og flere tusen andre nyter godt av industrien her.

Industrilederne i Telemark påpeker at deres konkurransefortrinn ligger i den unik industrikompetanse, infrastrukturen og tilgangen til grønn, fornybar og ikke minst rimelig energi.

Industriell knowhow og tilgangen til grønn og rimelig energi er det som muliggjør at vi i Norge og Grenland kan produsere sol-celler til en lavere pris og med betydelig lavere CO2-utspill en kinesiske konkurrenter. Det er også dette som gjør oss attraktive for kunder og investorer fra andre land.

Det er dermed viktig å foreta nøye kost nytte vurderinger når vi i fremtiden skal anvende vår grønne og fornybare energi.

Telemark er en sentral brikke i det grønne skiftet, men Telemark er ikke alene.

Høyre er garantisten for at alle Norges industrifylker, byer og bygder kan oppnå sitt fulle potensiale og bidra til at vi kan vinne verdensmesterskapet i grønn utvikling ved å kutte utslippene ikke utviklingen. og fortsatt levere etterspurte og grønne produkter til det globale markedet.