Tenk grønt, men stem blått

Elektrifisering av norsk sokkel er et tema flere politiske partier har et syn på. Det er bra, og det har selvfølgelig også vi i Høyre. I vårt partiprogram er det sagt at vi ønsker å satse på dette, men ikke for enhver pris.

Tenk grønt, men stem blått, skriver stortingskandidat Lars Inge Rønholt.

En nytte – kost betraktning foretas stort sett alltid forut for en investering, det må og gjøres i denne sammenheng. Vi må vurdere hvor landstrømmen vår gjør best nytte, for miljø og for fremtiden. Vi må og se på de øvrig muligheter en elektrifisering av sokkelen vi har. Den strømmen vi har tilgjengelig vil bli mer og mer ettertraktet, særlig i forhold til det vi alle ønsker, en industri som tar oss trygt inn i det grønne skifte.

Derfor ønsker Høyre både å vurdere å føre strøm fra land og ut til sokkel, men også å vurdere andre løsninger, så som eksempelvis vindturbiner til sjøs.

Tenk grønt, men stem blått – det vil sikre en gjennomtenkt satsning på dette området videre.