Fire nye år med Erna er best for Vestfold!

De siste årene har Norge gjennomgått en av tidenes største oljeprisfall, hatt store utfordringer i offshoresektoren og verden oppleves stadig mer utrygg. Erna Solberg har styrt landet trygt gjennom hele perioden – og bør få fortsette etter valget.

I valgkampen for fire år siden manglet det ikke på advarsler om hvor ille vi ville få det i Norge dersom Høyre kom til makten. «Det vil ikke bli fårekjøtt til fårikålen», hevdet Senterpartiet. «Norsk arbeidsliv vil bli tatt tilbake til et løsarbeidersamfunn» advarte Arbeiderpartiet. Begge advarsler er blitt gjort grundig til skamme.

Det går bedre i Norge nå. Arbeidsledigheten går ned, og næringslivet har fått bedre rammevilkår enn hva de hadde da de rødgrønne styrte Norge. En betydelig satsing på Forsvaret og politiet sørger for å trygge land og folk, ikke minst ved at manglene ved beredskapen som ble avdekket etter 22. juli-terroren blir rettet opp.

Her i Vestfold har også mye skjedd de siste fire årene. Over 10.000 personer er sysselsatt i bygg- og anleggsbransjen i Vestfold. Takket være en stor satsing på offentlig infrastruktur kommer Vestfold nærmere arbeidsmarkedet i Oslo-området, noe som gjør at flere kan bo her på Solkysten, men arbeide i Oslo. Gode vei- og jernbaneforbindelser for både person- og godstrafikk er også en forutsetning for at næringslivet i Vestfold skal kunne være konkurransedyktig og vokse. I tillegg bygges det nå både vei- og jernbaneforbindelse sydover til Porsgrunn, noe som vil sikre en bedre og raskere forbindelse mellom Grenland og Vestfold-byene.

Høyre har fått gjort mye på fire år i regjering. Ikke minst er det gjennomført en stor kommunereform, den største siden 1964. Her i Vestfold innebærer det at vi går fra 14 til 6 kommuner. Denne reformen vil styrke lokaldemokratiet, og gi oss sterkere og mer slagkraftige kommuner. Velferdsordningene i Vestfold-kommunene vil bli styrket, ved at man får større og bredere fagmiljøer. Dette vil styrke kommunenes mulighet til å yte gode tjenester, men også gi anledning til å være innovative og utvikle morgendagens velferdstjenester. Ved å legge fylkesmannsembetet for Vestfold og Telemark i Tønsberg, viser også regjeringen at man har tro på Vestfold som et tyngdepunkt i den nye regionen.

Det er imidlertid fortsatt mye som gjenstår. Det må satses videre på samferdsel. I dette ligger ikke minst å sikre fremdriften på Interncitynettverket, som skal være ferdig utbygget i Vestfold innen 2032. Et sterkt Høyre i regjering vil også være viktig for å sørge for at de lokale innvendingene mot Bane NORs traséforslag som har blitt fremført i Tønsberg og på Nøtterøy vil bli vektlagt på sentralt hold. Den satsingen regjeringen har gjennomført på vedlikeholdssiden på vei og bane er også avhengig av at man etter valget fortsatt har et stortingsflertall som mener vedlikehold er viktigere enn snorklipping.

Vi har det godt i Vestfold – og vi har det godt i Norge. Det er ikke bare Høyre som har æren for det. Men det er bare Høyre som har Erna Solberg som statsministerkandidat. Så dersom du ønsker at Erna skal styre Norge videre etter valget, bør du stemme Høyre.

Godt valg!


Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold

Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord

Petter Berg, ordfører i Tønsberg