Tungtvannskjelleren – Finansiering av et nasjonalt og internasjonalt museumsbygg

Et slikt museumsbygg vil være av både lokal, regional, nasjonal og ikke minst internasjonal betydning.

I 1977 ble det besluttet å rive Hydrogenfabrikken på Vemork. Den gangen forsøkte enkelte, blant annet daværende turistsjef Knut Aarnes, å stoppe rivningen av bygget med begrunnelse i den historien som her lå. Allikevel ble bygget revet 21. juni 1977, og man anså da at kjelleren hvor tungtvannet ble produsert var gått tapt. En viktig historisk hendelse ble for alltid gravlagt under flere tonn med bygningsmasse.

I 2014 fikk man så ideen om å forsøke å grave ut selve kjelleren, og man håpet på at det kunne finnes noen spor av historien fortsatt. Man så for seg å lage et museumsbygg ved kjelleren for å vise fram denne historien på en verdig og fin måte. Etter hvert som man gravde fikk man se at kjelleren var i meget god stand alt tatt i betraktning, og man så nå at det ville være mulig å lage et fint museumsbygg hvor publikum kan gå på historisk grunn der hvor sabotørene hadde utført dette oppdraget. Vår kronprins og kronprinsesse, flere statsråder og stortingsrepresentanter har fått omvisning i kjelleren.

Et slikt museumsbygg vil være av både lokal, regional, nasjonal og ikke minst internasjonal betydning. Denne aksjonen blir sett på som den mest vellykkete sabotasjeaksjonen under andre verdenskrig, noe som i seg selv er spesielt. Overalt hvor man drar i verden så har man hørt om aksjonen på Vemork, og allerede i dag kommer tusenvis av tilreisende til Rjukan og Vemork for å se stedet hvor aksjonen ble utført. Tungtvannskjelleren er et viktig krigsminne som nå står i fare for å forvitre grunnet vær og vind, og grunnet manglende midler ble sikringsarbeidet stanset høsten 2018.

Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) har søkt om midler til et museumsbygg. Bygget er anslått å koste ca. 40 millioner kroner, og man har sett for seg et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og Staten ved Riksantikvaren. Ved statsbudsjettet for 2019 var det ikke funnet rom for å bevilge midler til å bevare tungtvannskjelleren, noe som altså har medført at kjelleren ikke får en forsvarlig sikring.

Vestfold og Telemark Høyre vil:

• Sterkt anmode om at man finner midler til museumsbygget ved Tungtvannskjelleren primært i revidert nasjonalbudsjett, sekundært i statsbudsjettet for 2020

• Dersom man ikke finner midler i revidert vil vi be om at man gir klare signaler om midler for 2020, slik at man kan iverksette prosjektet