Urnominasjon i Vestfold Høyre stortingsvalget 2017

Vestfold Høyre inviterer alle sine medlemmer som har betalt medlemskontingenten i 2016 til å delta i nominasjonsprosessen. Vi ønsker å høre din vurdering av hvilke kandidater som bør prioriteres på Vestfold Høyres Stortingsliste i 2017. Urnominasjonen avholdes i perioden 1. september til 15. september.

Medlemmer er stemmeberettiget når følgende kriterier er oppfylt:

 • Medlemmet må være 18 år eller eldre i 2017.
 • Medlemmet må på det tidspunktet urnominasjon avholdes være folkeregistrert i den aktuelle kommunen.
 • Medlemmene må være medlem av Høyre eller i en godkjent sideorganisasjon.
 • Medlemmet skal minst ha vært medlem i 4 uker før dato for urnominasjon.
 • Kontingenten for det registrerte medlemskapet må være betalt for at stemme kan avgis.
Med e-postadresse
Medlemmer som har en registrert e-postadresse vil motta en elektronisk stemmeseddel.
Det kan bare stemmes én gang fra den enkelte e-postadresse.
Dersom det er flere i husstanden som er registrert med felles e-post må dere kontakte fylkeskontoret og få tilsendt en stemmeseddel.

Uten e-postadresse
Medlemmer som ikke har e-post får stemmeseddel og svarkonvolutt tilsendt i ordinær post.
Stemmeseddelen er rød – dette fordi rødt ark ikke lar seg gjenkopiere.

Hvordan gjør du det?
Vi ber deg prioritere fra 1 til 6 mellom de 19 som har stilt seg til rådighet. Dette vil være til hjelp for nominasjonskomiteen i sitt arbeid frem mot nominasjonsmøtet den 5. november.
Du finner mer informasjon om kandidatene på www.vestfold.hoyre.no

Kandidatene som har stilt seg til rådighet, i alfabetisk rekkefølge, er:

Etternavn

Fornavn

Kommune

Alder

Flåtten

Svein

Sandefjord

71

Haldorsen

Anette Kruhaug

Tønsberg

32

Hanssen

Mathias Willassen

Nøtterøy

18

Hillestad

Ingrid Margrete

Holmestrand

27

Jørgensen

Tone Helen

Tønsberg

45

Kværne

Tove Rise

Tønsberg

54

Langfjell

Finn-Øyvind Halvorsen

Horten

45

Larsen

Erlend

Stokke

50

Løvaas

Kårstein Eidem

Nøtterøy

48

Martin

Anna Nilsen Vorobieva

Tønsberg

39

Mikkelsen

Jens Christian

Tønsberg

39

Miric

Anita

Sandefjord

47

Stang

Sindre Oddvin Kåre

Sande

54

Strømøy

Anne

Sandefjord

43

Surlien

Kristin

Svelvik

45

Sølversen

Renate

Stokke

26

Westgaard-Halle

Lene Camilla

Larvik

36

Wold

Henning

Tønsberg

62

Øygarden

Tove

Re

51

Prosessen fremover blir som følger:

 • Urnominasjonen gjennomføres i september måned.
 • Urnominasjonen er retningsgivende, men ikke førende for nominasjonskomiteen.
 • Stemmeberettigede medlemmer som har e-post avgir stemme gjennom et elektronisk skjema.
 • Stemmeberettigede medlemmer som ikke har e-post vil motta en stemmeseddel i posten, og må returnere denne utfylt for å få stemmen registrert.
 • Stemme avgis ved å rangere inntil seks kandidater.
 • Nominasjonskomiteens innstilling foreligger senest 14 dager før nominasjonsmøtet.
 • Nominasjonsmøtet avholdes 5. november kl. 13 på Quality Hotel Tønsberg.
 • Antall delegater fra lokalforeningene er beregnet med bakgrunn i Nytt reglement for års- og nominasjonmsmøter av 18.06.12.
 • Foreningene skal velge sine delegater til nominasjonsmøtet på medlemsmøte eller årsmøtet.
 • Signert protokoll fra møtene som velger utsendinger skal sendes fellessekretariat for registrering.

Har du kommentarer eller spørsmål til nominasjonen i Vestfold Høyre kontakt leder i nominasjonskomiteen Tor Steinar Mathiassen på tlf 915 32 354 eller Vestfold Høyre v/fylkessekretær tlf. 3331 0920.