Valgkomiteen i Vestfold og Telemark Høyre har innstillingen klar

Det er tatt disens på innstilling av 2. nestleder. Flertallet av komiteen ønsker Erlend Larsen fra Sandefjord som 2. nestleder. Et medlem av komiteen har tatt dissens og ønsker gjenvalg på Liv Karto fra Sandefjord, som i dag er 2. nestleder. Valget gjelder for perioden 2020-22.

Vestfold og Telemark Høyres leder, Rune Hogsens og 1. nestleder, Veslemøy Wåle, er ikke på valg i 2020.

Valgkomiteen for Vestfold og Telemark Høyres årsmøte 2020fremmer følgende innstilling:

Innstilling 2. nestleder: Dissens

Erlend Larsen, Sandefjord 6 stemmer

Liv Margit Karto, Sandefjord 1 stemme


Det skal velges 2 av 3 AU-medlemmer for perioden 2020-22. AU-medlem Renate Sølversen Berge fra Færder er ikke på valg.

Innstilling AU-medlemmer

Stein Erik Amlie, Skien, gjenvalg Enstemmig

Dissens

Jan Birger Løken, Larvik 4 stemmer

Tor Steinar Mathiassen, Sandefjord 3 stemmer

Alle valg gjelder for 2 år, frem til årsmøtet 2022.

Valgkomiteen inviterte organisasjonen til å komme med innspill og det var mange gode kandidater å velge mellom.

– Jeg er glad for at mange av våre medlemmer ønsker å være med å bygge den nye organisasjonen og at vi har mange dyktige mennesker som ønsker å gjøre en jobb, uttaler leder av valgkomiteen Emilie Schäffer.

Vestfold og Telemark Høyre årsmøte 2020 avholdes 8.-9. februar i Tønsberg.

Valgkomiteen har bestått av:

Leder, Emilie Schäffer, Skien, Viggo Holmen, Sandefjord, Mari Pran, Larvik, Edvard Mæland, Seljord, Tonje Brokke, Notodden, Trine Aakermann, Horten, Inger Ora, Færder, Fredrik Halsen, Unge Høyre og Johnny Olsrud, Senior Høyre.