Valgkomiteens innstilling til Vestfold Høyres fylkesårsmøte

Høyres landsmøte arrangeres på Thon Congress Gardermoen 15.-17. mars 2019. Vestfold Høyre representeres på landsmøtet av fylkesledelsen, fylkesordfører og stortingsrepresentanter. I tillegg velger årsmøtet 9 delegater fra kommuneforeningene.Vestfold Høyre avholder sitt siste fylkesårsmøte lørdag 9. februar kl. 10-11 på Quality Hotel Tønsberg, Ollebukta 3, Tønsberg.

I henhold til retningslinjer for landsmøterepresentasjon og beregning av tidligere års representasjon innstiller valgkomiteen at følgende 9 vedtas som Vestfold Høyres landsmøtedelegasjon 2019:

Bente Mohn foreslås som delegat for Kvinneforum.

Mari Pran, Horten – vara fra foreningene i Vestfold som har kvinnepolitisk forum.


Delegater:

Varaer:

1

Lise Lorentzen Mandal, Tønsberg/Re

Johanne Archer, for UH

2

Tom Mello, Færder

Berit Fjeldheim, for SH

3

Marie Offenberg, Larvik

Anne Helle Skog, Holmestrand

4

Aleksander Leet, Holmestrand

Øyvind Jonassen, Tønsberg/Re

5

Anne Strømøy, Sandefjord

Morten Riis-Gjertsen, Larvik

6

Jan Nærsnes, Horten

Marion Berg, Færder

7

Liv Karto, Sandefjord

Lars Erik Mehlen, Horten

8

Herman Sannerholt, UH

Renate Sølversen, Færder

9

Johnny Olsrud, SH

Lasse Berntzen, Holmestrand

10

Thomas Løvald, Larvik

11

Tove Rakel Tangen, Horten

12

Mari Pran, for Kvinneforum


Selvskrevne:

Velges på årsmøte i VTH, Leder/1. nestleder i Vestfold og Telemark Høyre

Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant

Lene Westgaard-Halle, Stortingsrepresentant

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant

Rune Hogsnes, Fylkesordfører

Bente Mohn, Kvinneforum delegat valgt av årsmøtet

Cathrine Gulbransen, Delegasjonssekretær


Valgkomiteen for Vestfold Høyre har i 2018 bestått av:

Helga Opsett, Holmestrand – leder av komiteen

Lars Viggo Holmen, Sandefjord

Tore Kay Landbø, Larvik

Lars Erik Mehlen, Horten

Leif Flemming Bakke, Tønsberg

Inger Ora, Færder

Rolf Arne Pedersen, Sande

Johanne Kirsebom, UH

Johnny Olsrud, SH

Ved spørsmål om innstillingen, kan leder av komiteen Helga Opsett kontaktes på mob. 9168 9285.