Varme hjerter og kalde hoder i en tøff tid

Koronavirusethar satt oss i en sværtalvorlig situasjon. Det viktigste nå er å beskytte liv og helse. Det gjørvi,særligfor å beskytte de mest sårbare blant oss.Samtidigjobber viogsåhardtforatbedriftene iVestfoldskal overleve slik atvi har en jobb ågå til nårkrisen er over.

Økonomisk trygghet forfamiliene

Familien er bærebjelken i samfunnet vårt. I denne vanskelige tiden må vi vise ekstra omsorg for hverandre. Ingen skal være redde for å stå uten inntekt i denne situasjonen. Derfor får alle permitterte full lønn inntil 6G, i minst 20 dager. Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres og lærlinger sikres fortsatt inntekt.

I tillegg dobles ordningen med omsorgspenger. Slik kan foreldre være hjemme med barna i opptil 20 dager hver. Frilansere og selvstendige næringsdrivende får større trygghet gjennom kompensasjon for tapt inntekt som følge av virusutbruddet. Ingen vet hva som venter oss på den andre siden, men hjelpen skal komme frem til dem som trenger den.

Arbeidsplasser iVestfold skal reddes

Krisen som nå rammer oss er ikke isolert til Norge. Oljeprisfallet, stengte grenser i hele verden og internasjonale restriksjoner er noe som rammer oss – uansett lokale tiltak. Vestfold er en region med mye reiseliv og mange hytter. Det er en region med stor tjenesteproduksjon, og vi rammes særlig hardt på disse områdene. Regjeringen og Stortinget gjør sitt ytterste for å sikre norsk økonomi slik at både mennesker og næringsliv klarer seg best mulig gjennom krisen. Bedriftene i Vestfold gir tydelig beskjed, for å redde arbeidsplassene trengs penger. For små og mellomstore bedrifter kommer det nå raskt en solid kontantstøtte som skal dekke det meste av de løpende faste utgiftene.

Vi har også kommet med en pakke for større norske selskaper. Utsettelse og lettelse i merverdiavgift og forskuddsskatt er og med å gjøre det lettere for bedriftene, slik at så mange som overhodet mulig har en jobb å gå tilbake til. Gjennom generasjoner har vi bygd opp økonomiske muskler til å stå i en krise som dette. Nå er det viktigste å holde hjulene i gang. Norge er et land med små forskjeller og kort vei mellom folk og myndigheter. De siste ukene har jeg hatt kontakt med utallige bedrifter og enkeltpersoner i Vestfold, jeg har fått konkrete innspill og fått høre sterke historier som gjør stort inntrykk.

Fremtiden er usikker

Trolig vil vi se varige endringer som en følge av det vi nå opplever. Endringer både i systemer og strukturer, men også i dagliglivet. Uansett må vi i en periode endre måten vi lever våre liv på, slik at de av oss som tåler viruset dårlig ikke blir alvorlig syke. Vårt bidrag må være å holde hjertet varmt og hodet kaldt. Det kommer en tid der vi skal gjennomgå denne krisen, hvordan vi håndterte den og hva vi kunne gjort annerledes. Vi vil aldri få vite nøyaktig om noen flere av de negative konsekvensene kunne vært unngått. Det vi vet, er at livet er verdifullt for alle. Det er en verdi vi ikke er villige til å kompromisse med.