Verden styres fra Tønsberg

Fra en uanselig bygård i Tønsberg sentrum har man over årene sendt ut flere tusen lærlinger, over 200 bare i år. De bidrar til å bære Tønsbergs maritime arv videre.

Tønsberg har en rik maritim historie. Fra seilskuter til dampskip, fra hvalfangstrederier til supplyskip – Tønsbergs historie har alltid vært nært knyttet til havet.

I dag er denne arven ikke så synlig i bybildet som hva den var tidligere. Lasteskipene i Tønsberg havn er blitt færre, og kompetansekravene for å mønstre på skip er blitt tøffere. Dette har imidlertid vært med å danne grunnlaget for Maritimt kompetansesenter.

-De er viktig for meg å møte menneskene bak Maritimt kompetansesenter, og lære mer om hva de holder på med. Jeg er jo opprinnelig selv fra innlandet, men man skal ikke ha bodd lenge i Vestfold før man oppdager hva sjøfarten har betydd og fortsatt betyr for fylket, sier Kårstein Eidem Løvaas, toppkandidat til stortinget for Vestfold Høyre. Han gjestet Maritimt opplæringskontor sammen med andrekandidat Lene Westgaard-Halle. De ble tatt imot av Lise Lorentsen Mandal, som er opplæringsleder ved Maritimt kompetansesenter.

-Det er viktig for oss at politikerne fatter interesse for det vi holder på med. Mange tenker kanskje ikke over det til daglig, men vi har lærlinger på skip over hele verden. På cruiseskip, Color Line, i redningsselskapet – alle med bakgrunn fra kompetansesenteret her i Vestfold, forklarer Mandal.

Maritimt kompetansesenter ble grunnlagt i 1996, som et bindeledd mellom rederiene og de maritime skolene, der man blant annet på Bakkenteigen har et tungt fagmiljø. Fortsatt spiller rederiene en betydelig rolle i kompetansesenterets daglige drift.

-Maritimt kompetansesenter representerer en viktig del av det komplette sjøfartsmiljøet vi har i Vestfold. Med både fagmiljøet på Bakkenteigen, flere tunge passasjer- og godshavner og lange rederitradisjoner er dette viktig for Vestfold. Ekstra hyggelig er det å se at opplæringsinstitusjoner næringslivet samarbeider for å finne gode løsninger, avslutter stortingskandidat Lene Westgaard-Halle.