Verdens beste land å bo i

Johanne Archer er listekandidat til kommunevalget for Tønsberg Høyre og kandidat til fylkestingsvalget for VTH.

Politikk handler om å prioritere. Jeg vil at Høyre skal prioritere riktig for at Norge skal være verdens beste land å bo i, også i fremtiden.

Men jeg er bekymret. Jeg er bekymret for at vi i Høyre ikke klarer å prioritere miljø, uberørt natur og fremtidens næringer foran kortsiktig gevinst. Jeg er bekymret for at vi ikke klarer å bevare de mest verdifulle og sårbare områdene våre.

Oljealderen er ikke over, men vi har allerede funnet mer olje og gass, enn det vi kommer til å utvinne for å nå klimamålene. Derfor trenger Norge at vi skjermer områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og velger fornybare og fremtidsrettede næringer foran de fossile. Vi trenger å ta vare på dyrelivet og de fantastiske naturopplevelsene fremfor kortsiktig oljevirksomhet.

Men kjære landsmøte. Politikk handler også om hvem man lytter til. Og hvem er det vi lytter til?

Skal vi lytte til de miljøfaglige instansene i Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt, eller skal vi lytte til olje- og gasselskapene?

Skal vi lytte til forskningen fra Kystverket, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og de 90 rapportene vi har om Lofoten, eller skal vi lytte til dem som bare vil bore i vei?

Skal vi lytte til Hurtigruta, Lofotprodukter, fiskerne, NHO Reiseliv, samtlige miljøorganisasjoner, 60% av Norges befolkning og alle kommunene i Lofoten som ikke ønsker oljeutvinning, eller skal vi lytte til oljelobbyister som ikke en gang er interessert i miljøvern?

Norge trenger fisk og sjømat foran olje.

Norge trenger naturopplevelser og reiseliv foran gass.

Og Norge trenger de mest sårbare og verdifulle områdene beskyttet for kortsiktig oljevirksomhet.

Norge trenger at vi verner Lofoten, Vesterålen og Senja!