Verdiene skapes lokalt

Kårstein Eidem Løvaas er stortingsrepresentant for Vestfold Høyre.

Verdiene skapes lokalt. Derfor ber jeg dere: Husk bærekraften! Vi snakker om tre typer bærekraft. Miljømessig, sosial og økonomisk. Det er skummelt å si at én er viktigere enn en annen, men om vi ikke skaper mer, blir det lite å fordele. Velferden vår hviler på verdiene som næringslivet skaper. Det er Høyres oppgave å hele tiden minne om denne sammenhengen. Venstresiden består av partier som bare øser av godene, uten tanke på hvordan godene blir til. Og de forfører hele generasjoner.

Et valgkampråd, i lys av Brexit og uansvarlig populisme hos våre ærede konkurrenter:
Snakk om EØS-avtalen! Alle, absolutt alle bedriftene jeg besøker understreker viktigheten av EØS. Dette er grunnmuren i næringslivet vårt. Over 80 % av det vi selger, og 65 % av det vi kjøper er fra EU.

Næringslivet rammes midtskips dersom avtalen fjernes. Det finnes ikke noe alternativ. Eller jo… medlemskap. Men mens vi venter på det må vi altså øke forståelsen av EØS-avtalens viktighet.

Norge er landet i verden med minst forskjeller. Å tukle med EØS-avtalen er garantien for økte forskjeller, fordi den aller største forskjellen er mellom de som må opp og av gårde fordi de har en jobb å gå til, og de som ikke har noen grunn til å stille vekkerklokken når de legger seg.

Norsk økonomi går så det suser. Ledigheten er den laveste på ti år. Sysselsettingsandelen øker, til tross for økt innvandring og aldrende befolkning. Dette er oppsiktsvekkende bra, og beviser at vår politikk virker. Men,

Næringslivet trenger forutsigbarhet, næringslivet må få konsentrere seg om å skape flere lønnsomme jobber, ikke engste seg for at noen vil rive vekk grunnlaget deres.

I Norge fremover må det skapes mange flere jobber i privat sektor. Om vi ikke klarer det må vi enten betale mye mer i skatt, eller kutte dramatisk i velferden.

Skatt er ikke den nye oljen. Det er du og jeg som er det.