Vestfold får et vesentlig bidrag til Kompetansepluss

Bedrifter og kommuner i Vestfold får nesten 16 millioner kroner til kurs for kompetansehevning. Blant de som får mest er Holmestrand kommune, Sandefjord kommune, Horten kommune, Aven Holmestrand as og Brødrene Dahl as.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk/samisk, kan ta del i videre opplæring og utdanning, og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge gir midler til opplæring på arbeidsplassen via godkjente kurstilbydere. Disse får midler basert på prosjektsøknader der de har inngått samarbeid med en bedrift som ønsker opplæring av sine ansatte.

Kompetansepluss er en betydningsfull ordning for at dette skal være mulig å få til ved at stadig flere voksne arbeidstakere får de ferdighetene arbeidsmarkedet trenger. Det fine med Kompetansepluss er at kursene gir grunnleggende ferdigheter som er relevante for arbeidsoppgavene til deltagerne.

Stortingsrepresentantene fra Vestfold Høyre er svært fornøyd med bevilgningene til Vestfold.

«Norge er i omstilling. Arbeidslivet stiller stadig større krav til at folk som er i arbeid får utviklet kunnskapen og ferdighetene sine. Derfor er det fint at så mange arbeidsgivere får muligheten til å gi opplæring til sine ansatte», kommenterer Kårstein Eidem Løvaas.

Disse har fått innvilget midler i Vestfold:

kr 1 082 000

Kurs i norsk

Kompetanse frivillighet

kr 182 000

Borreveien Supermarked As

Bedriftsrådgivning

kr 182 000

Meny Indre Havn As

Dialog As

kr 195 000

City Bil A/S

Dialogic As

kr 494 000

Mesterbakeren As

Folkeuniversitetet Sør-Øst

kr 390 000

Matbørsen As

Folkeuniversitetet Sør-Øst

kr 208 000

Nortura Sa Avd Tønsberg

Folkeuniversitetet Sør-Øst

kr 403 000

Flere

Fønix As

kr 208 000

Flere

Fønix As

kr 416 000

Flere

Fønix As

kr 611 000

Sande Kommune

Fønix As

kr 624 000

Aven Holmestrand As

Fønix As

kr 767 000

Matbørsen As

Fønix As

kr 767 000

Holmestrand Kommune

Fønix As

kr 585 000

Flere

Fønix As

kr 624 000

Brødrene Dahl A/S

Fønix As

kr 390 000

Norsk Ombruk As

Fønix As

kr 858 000

Sandefjord Kommune

Fønix As

kr 975 000

Horten Kommune

Fønix As

kr 585 000

Revac As

Fønix As

kr 195 000

Jordbærpikene Tønsberg As

Jobblink As

kr 312 000

Skitt Fiske As

Jobblink As

kr 390 000

Peppes Pizza As

Jobblink As

kr 208 000

Tine Sa

Kompetansebyggeren Vestfold

kr 156 000

Europris Butikkdrift As

Kompetansebyggeren Vestfold

kr 143 000

Office24 As

Kompetansebyggeren Vestfold

kr 338 000

Flere

Kompetansehuset Neo As

kr 91 000

Avd. Praktisk Bistand, Larvik Kommune

Larvik Kommune

kr 39 000

Somatisk Avd. Yttersølia Sykehjem Larvik Kommune

Larvik Kommune, Larvik Læringssenter

kr 130 000

Dib Kafèdrift

Lingu Kompetanse As

kr 130 000

Bonden Grønthandel As

Norskkurs På Jobben – Lill Johnsen

kr 195 000

Isbaneteknikk As

Norskkurs På Jobben – Lill Johnsen

kr 195 000

Bomekan As

Norskkurs På Jobben – Lill Johnsen

kr 260 000

Polarbadet As

Skagen Kompetanse As

kr 273 000

Ivar Romøren Maler- Og Byggtapetserfirma As

Skagen Kompetanse As

kr 208 000

Jensens Conditori As

Skagen Kompetanse As

kr 260 000

Aditro Logistics Norway As

Skagen Kompetanse As

kr 507 000

Sandefjord Kommune Helse, Sosial Og Omsorg

Skagen Kompetanse As

kr 533 000

Sandefjord Kommune Helse, Sosial Og Omsorg

Skagen Kompetanse As

kr 377 000

Attendo Maribu As

Skagen Kompetanse As

kr 195 000

Profesjonell As

Skagen Kompetanse As

kr 260 000

Proffcom As

Skagen Kompetanse As