Vestfold Høyres fylkesårsmøte 2017

Lørdag 7. januar og søndag 8. januar avholder Vestfold Høyre fylkesårsmøte på Scandic Park Hotel i Sandefjord med 145 delegater og statsminister Erna Solberg som åpner møtet.

Fylkesårsmøtet skal behandle:

Innkomne resolusjoner

Stortingsvalgprogrammet 2017, 2. utkast

Årsmøtesaker

 • Årsberetninger
 • Innkomne saker
 • Nye fellesvedtekter for fylkesorganisasjonene

Valg

Valgkomiteens innstilling til fylkesårsmøtet:

 • Lene Westgaard-Halle, Larvik foreslås gjenvalgt som 1. nestleder (politisk nestleder) for 2 år.
 • Rita Kilvær, Larvik foreslås som kvinnepolitisk fylkesleder for 2 år.
 • Roy Kenneth Skulstad-Hansen, Horten foreslås gjenvalgt som revisor for 1 år.
 • Ragnar Gjerpe, Re foreslås gjenvalgt som vararevisor for 1 år.

Til Høyres landsmøte 9.-12. mars

 1. Lene Westgaard-Halle, Larvik
 2. Thomas Løvald, Larvik
 3. Jon-Henrik Grindlia, Sandefjord
 4. Roar Jonstang, Nøtterøy
 5. Petter Berg, Tønsberg
 6. Andreas Reitan, Holmestrand
 7. Trine Aakermann, Horten
 8. Renate Sølversen, Sandefjord (Unge Høyre)
 9. Johnny Olsrud, Sandefjord (Senior Høyre)

Som varadelegater foreslås:

 1. Alexandria Gogstad, Sandefjord (vara Unge Høyre)
 2. Sissel Roseng, Tønsberg (vara Senior Høyre)
 3. Erlend Larsen, Sandefjord
 4. Henning Wold, Tønsberg
 5. Lars Johan Røsholt, Lardal
 6. Linn Fagerberg, Horten
 7. Ellen Lian, Tønsberg
 8. Ingrid M. Hillestad, Holmestrand
 9. Sigrid Stangeby Meyer, Sandefjord

I tillegg til valgte delegater deltar følgende på Høyres landsmøte:

Alf Johan Svele, fylkesleder Vestfold Høyre

Rune Hogsnes, fylkesordfører

Svein Flåtten, stortingsrepresentant

Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant

Kvinnepolitisk fylkesleder (Rita Kilvær er foreslått)

Cathrine Gulbransen, fylkessekretær