Vestfold Høyres fylkesårsmøte 2018

Ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele ble gjenvalgt som fylkesleder på fylkesårsmøteti Vestfold Høyre.

Lørdag og søndag 3. og 4. februar avholdt Vestfold Høyre sitt fylkesårsmøte i Tønsberg med 125 delegater fra alle fylkets kommuneforeninger.

Alf Johan Svele, ordfører i Holmestrand ble gjenvalgt som fylkesleder i Vestfold Høyre for 2 år. Henning Wold fra Tønsberg Høyre ble gjenvalg som organisatorisk nestleder for 2 år.

«Det pågår nå en prosess der Vestfold og Telemark Høyre har startet samtaler om samarbeidet i den nye regionen Vestfold og Telemark», sier Svele. Et eget samarbeidsutvalg som består av 3 personer fra hvert fylke har fått i oppgave å utarbeide forslag til samarbeidet. I første omgang er det nominasjon- og programarbeidet til fylkestingsvalget i 2019 som skal nedsettes.«Vi vil om kort tid informere om hvem som er valgt inn i de ulike komiteene», legger Alf Johan Svele til.

Det ble vedtatt 3 resolusjoner på fylkesårsmøtet som sendes inn til Høyres landsmøte 6.-8. april på Gardermoen.

Resolusjon 1: Klima- og miljøsatsinger for grønn vekst og nye arbeidsplasser

Resolusjon 2: Digitalisering og ny teknologi

Resolusjon 3: Intercityutbyggingen gir bedre miljø og raskere reise

Fylkesårsmøtet valgte også delegater til Høyres landsmøte.

Selvskrevne delegater:

Alf Johan Svele, fylkesleder

Rune Hogsnes, fylkesordfører

Rita Kilvær, kvinneforum

Cathrine Gulbransen, delegasjonssekretær

Svein Flåtten, statssekretær

Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant

Lene Westgaard-Halle, stortingsrepresentant

Erlend Larsen, stortingsrepresentant

Valgt av fylkesårsmøtet:

Anne Strømøy, Sandefjord

Marie Offenberg, Larvik

Tove Øygarden, Re / Tønsberg

Marion Berg Kolpus, Færder

Helga Opsett, Holmestrand

Lars Erik Mehlen, Horten

Liv Margit Karto, Fylkestingsgruppen

Johanne Kirsebom, Vestfold Unge Høyre

Johnny Olsrud, Vestfold Senior Høyre