Vestfold leverer! Westgaard-Halle tar til motmæle mot Senterpartiets svartmaling

-Politikere som konstruerer konflikt, for så å forsøke å utnytte den til sin fordel er det mange av om dagen. Den siste i rekken er Heidi Greni fra Senterpartiet, som med et masseprodusert innlegg fra hovedstaden skriver om kommunereform. Men hun glemte en ting.

Det er en god ide å sjekke de lokale forholdene før man sender inn et standardinnlegg for å svartmale en eller annen kommune eller et fylke man ikke kjenner spesielt godt. Spesielt når man raljerer over alt man mener er galt med store kommuner – som i Grenis øyne er alle kommuner med mer enn 3000 innbyggere – for deretter å trekke frem Dovre som den hellige kommunegral, slik hun gjorde i Vestfolds aviser for noen dager siden.

De kommunene som har slått seg sammen i Vestfold, har gjort det frivillig. Horten ønsket ikke å slå seg sammen med noen, og er fortsatt Horten. Ingen kommuner i Vestfold kommer til å ha under 22.000 innbyggere. Å da vie et helt innlegg i en Vestfold-avis, til hvor mislykkede kommuner som våre i Vestfold er fordi det bare er «små kommuner som klarer å levere kvalitet», sier litt om hvor lite representanten har satt seg inn i hvordan vi har det i Vestfold. Spesielt når det faktisk er helt omvendt i Vestfold. Her er det også på sin plass å påpeke at Senterpartiet lokalt her i Vestfold har bidratt konstruktivt i kommunesammenslåingene, nettopp fordi de ser at dette er til det beste for innbyggerne i sine kommuner. Når sentralmakten i Senterpartiet nærmest latterliggjør denne innsatsen er det ikke bare et angrep på Senterpartiet lokalt, men på alle de lokalpolitikerne som har bidratt i sammenslåingsprosessene.

Ja, alle kommuner kan bli bedre, og nei, ingen kommuner er perfekte, men kommunene våre i Vestfold leverer! I Vestfold er vi blant landets fremste på eldreomsorg. Nøtterøy kommune er ledende på omsorg og på helseteknologi som gir eldre en enklere hverdag. I Sandefjord har de akkurat åpnet landets første medisinske senter for eldre. Ikke bare med svært høy kompetanse på geriatri, men med treningssenter, terapibasseng, frisklivsentral, bibliotek, læringssenter, kafé og eget auditorium for foredrag. Sandefjord renser nå fjorden sin, bygger landstrøm for båtene og gjør dermed både sjø og luft renere og friskere for innbyggerne sine. Tønsberg er pilotkommune på pasientsikkerhet, bygger nå ny legevakt hvor seks av Vestfold-kommunene frivillig er med i prosjektet om en flott og topp moderne legevakt.

Og hvorfor sende et slikt svartmalende innlegg til en kommune som Horten? Jeg vil ta Horten i forsvar! Horten er blant topp ti kommuner i Norge på kompetanse. Folk som bor i Horten kan mye. Mer enn landets resterende 398 kommuner på tidspunktet det ble målt. Horten har også et av landets mest spennende teknologimiljøer, og næringslivet i Horten er i sine nisjer noen av verdens fremste på sine felt. Kongsberg Maritime i Horten leverer utstyr som scanner alt fra verdens dypeste havgrop til verdensrommet. Vestfold fylke har de best vedlikeholdte veiene i landet, satser enormt på gang- og sykkelveier, senest med nyåpning av en strekning i Horten for to uker siden. Vi bygger Norges første plusshusskole i Horten, satser på solenergi, bygger ladestasjoner for elbiler og har biogassanlegg i samarbeid med bøndene i hele Vestfold.

Jeg forstår at Heidi Greni og Senterpartiet har lyst til å vinne valget, jeg forstår at de har lyst til å svartmale kommuner som våre i Vestfold, fordi de ikke passer inn i Senterpartiets bilde av distrikter og småkommuner. I Vestfold er vi faktisk mange bønder som er fornøyde. Vi er mange som bor på bygda som er fornøyde. Men de fleste i Vestfold, ja de bor faktisk i en by — og er fornøyde med det.

Jeg forstår at strategien til Senterpartiet er å skape en konflikt mellom by og land. I sin iver etter å spre budskapet har imidlertid Greni glemt å sjekke om kartet hennes stemmer med terrenget her i Vestfold – og det som på stortingskontoret i Oslo fortonte seg som et distriktspolitisk svalestup ender her i et mageplask.


Lene Westgaard-Halle,

Stortingskandidat, bonde og bygdeværing