Vestfold og Telemark Høyre leter etter deg!
Har du god kjennskap til Vestfold, politikk og sosiale medier?
 
I år er det stortingsvalg, og vi ønsker å styrke staben med en valgkampmedarbeider (100% stilling) i perioden 3. mai til 15. september, som kan støtte våre toppkandidater i det daglige kommunikasjonsarbeidet. Vi vil vinne valget, og leter etter deg som mener at du kan hjelpe oss med det.

Vi trenger deg som vet hvordan man når frem med et budskap i sosiale medier, og som trives med det høye tempoet i en valgkamp. Det å jobbe med valgkamp i et politisk parti er en unik mulighet til å se hva som foregår «bak scenen» i politikken. Vestfold er et fantastisk sted og vi vil gjerne ha med deg som har god kjennskap til hele valgkretsen vår – både bygd og by. Du bør ha stor interesse for politikk og politisk kommunikasjon, og god kjennskap til hva Høyre står for.

Denne stillingen vil gi deg en spennende arbeidshverdag, nyttige erfaringer og mange gode muligheter til å bygge nettverk. Du vil være en av toppkandidatenes nærmeste samarbeidspartnere, og vil få være med i planleggingen av valgkampen, og i dag-til-dag arbeidet for å iverksette planene. Du får også bruk for spontaniteten og kreativiteten din, fordi den politiske situasjonen kan endre seg fra dag til dag.

Kandidatene er alltid på farten, og alltid klare for å komme med neste utspill eller svare på neste utfordring. Derfor må du regne med en del reisevirksomhet og kvelds- og helgejobbing. Da får du være der det skjer, når det skjer.

I det daglige vil du samarbeide tett med Høyres toppkandidater i Vestfold, og med fylkessekretæren, som er administrativt ansvarlig for valgkampen i Vestfold og Telemark. Du ansettes formelt i Høyres Hovedorganisasjon, og rapporterer til Høyres sentrale valgkampsjef. Som regional valgkampmedarbeider blir du dermed også en del av vårt nasjonale valgkampteam, der du kan få støtte og inspirasjon.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Å lage og iverksette planen for sosiale medier
 • Å bistå toppkandidatene med utformingen av politiske budskap
 • Innholdsproduksjon, særlig til Facebook
 • Utforme debattnotater til kandidatene
 • Følge opp det daglige mediebildet
 • Støtte lokalforeningene på opplæring og mobilisering av valgkampfrivillige 

Noen ønsker om deg:

 • Du har god kjennskap til det politiske landskapet i Vestfold
 • Du har engasjement for og kunnskap om Høyres politikk
 • Erfaring fra valgkamp eller andre kampanjer
 • God på sosiale medier, spesielt Facebook
 • Erfaring med mediearbeid
 • Gjerne kommunikasjonsfaglig erfaring
 • Pålitelig, strukturert og initiativrik

Søknad sendes på e-post til Vestfold og Telemark Høyre vogt@hoyre.no innen 5.april.

Eventuelle spørsmål rettes til fylkessekretær/daglig leder, Ole Espen Strand, tlf 913 40 541