Vi må ikke la ekstremisme bli husvarmt

I dag fikk jeg et åtte siders tettskrevet brev fra Anders Behring Breivik. Det er en påminnelse om hvor ulike vi mennesker er. Jeg har bare sett raskt over, og kan raskt konkludere med at han fortsatt sitter fast i sin egen boble hvor han dyrker sin alternative virkelighet.

Erlend Larsen
Erlend Larsen, Stortingsrepresentant.

Jeg er enig med Jonas Gahr Støre i at vi «på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme. Ikke lukke øynene.»

Dette er et ansvar vi alle har, uansett politisk ståsted. Uansett om vi er politiker eller ikke. Jeg synes godt Støre kunne rettet den samme oppfordringen til SV og SP.

Demokratiet er skjørt og må forsvares hver eneste dag. De amerikanske ekstremistenes angrep på Capitol Hill i januar var en påminnelse om nettopp det.

Jeg tror ikke ABB ville lyttet til hverken Erna Solberg eller meg. Men kanskje noen andre vil høre på oss? Vi må aldri være redde for å ta debatten og stå imot ekstremister og ytterliggående tanker og handlinger. Om ikke vi står imot dem, hvem skal da gjøre det? Vi må ikke la ekstremisme bli husvarmt i Norge. Men hvem er ekstremister? Alle terrorister er ekstreme, men ikke alle ekstremister er terrorister.

I 2017 feiret Rød Ungdom, som er Rødts ungdomsparti, at det var 100 år siden den russiske revolusjon. Revolusjonen førte til en borgerkrig som kostet 13 millioner menneskeliv. Å feire fremveksten av en brutal, udemokratisk politistat mener jeg er ekstremt. Flere burde hevet stemmen etter kakefesten hos Rødt.

Jeg har alltid lurt på hvorfor noen kalles høyreekstremister, for det finnes ikke politiske likhetstrekk mellom Høyre og de høyreekstreme. Nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) bekjenner seg til et nasjonalsosialistisk verdensbilde. Partiet Alliansen har som mål å få Norge ut av EØS- og Schengen-avtalen. Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen er også fornekter av grusomhetene som skjedde under Holocaust, og har kalt oss i Høyre for jødelakeier.

I Høyre er vi stolte av Jo Benkow og alt han sto for. Benkow gjorde militærtjeneste i England under krigen. Store deler av hans jødiske familie ble drept i Auschwitz. Selv var han tilhenger av EU og EØS – samt mangfoldet blant oss mennesker. Et mangfold DNM og partier som Alliansen forakter.

Det er ikke noe som minner om vår politikk blant disse ekstremistene, men vi har like fullt et ansvar for å stå imot ekstremistene. Vi lukker ikke øynene for hva de ekstreme står for. Jo Benkow er en påminnelse om det.
Jeg kjenner minst to personer som har blitt radikalisert de siste årene. Det er intet vakkert syn. Det er bare en skremmende påminnelse om at livets veier er uransakelige. Jeg har tatt tydelig avstand fra deres meninger flere ganger, uten at det synes å hjelpe. Deres synspunkter har et religiøst skjær over seg. Å si dem imot blir som å si til en kristen at Jesus ikke lever.
Ingen av dem har noe til overs for ABB og hans ekstreme fløy. Den ene er innvandringsmotstander på sin hals, noe som i utgangspunktet må være greit i et liberalt demokrati. Men det er ikke greit å gradere menneskeverdet på grunn av hudfarge, funksjonsdyktighet, religion eller seksuell legning.
Den andre har blitt borte i konspirasjonsteorienes mørke verden hvor QAnon er Gud og Deep state representerer djevelen. Også her får jødene gjennomgå. Verdens frelse skal komme gjennom New world order, som er hemmelige grupperinger. De som angrep Capitol Hill var del av New world order.

Konspirasjonsteorier har hatt gode vekstvilkår under Trump og koronaen. QAnon blomstret opp under Trump. En het konspirasjonsteori var at vaksinene mot covid-19 inneholdt mikrochiper som skulle gjøre det lettere for Deep State å kontrollere oss. Teorier som dette er ekstreme, men de utgjør neppe noen voldelig trussel ala ABB, selv om vaksiner er den viktigste årsaken til styrket folkehelse og økt levealder.

Det er en link mellom konspirasjonsteorier om Deep State og høyreekstremisme. PST skriver i en av sine rapporter at det er en «Overlapp fra høyreekstrem ideologi til antistatlige konspirasjonsteorier.» E-tjenesten skriver i sin vurdering for 2021 at «Økt usikkerhet om framtiden utnyttes av høyreekstreme aktører som promoterer konspirasjonsteorier og alternative virkelighetsoppfatninger.»

Ekstremistene elsker å fiske i rørt vann. Sovjetunionen var eksperter på det. Putin er en kyndig fisker. Kaos, usikkerhet og frykt gir grobunn for ekstremisme.

I vinter lanserte regjeringen en rekke tiltak mot konspirasjonsteorier og antisemittisme. Det skal også etableres et nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet som skal være til støtte for politidistriktene. Dette er et av tiltakene vi på høyresiden gjør, og er egentlig et svar på Jonas Gahr Støre sin oppfordring.

Det var AUF og statsansatte i departementene som var målet til ABB, ikke oss andre. Jeg deler Arbeiderpartiets avsky for ABB og alt han står for. Vi andre har et ansvar for å ta avstand fra ekstremismen i alle dets former.
Alle terrorister er ekstreme, men ikke alle ekstremister er terrorister.