Vi må skape mer og inkludere flere

Høyre har stor respekt for alle som tar en risiko på vegne av andre og skaper arbeidsplasser. Som går inn med egne penger, som tror på prosjektet sitt og som sikrer at tusenvis av mennesker får en jobb å gå til.

Stortingskandidat Telemark, Veslemøy Wåle

I månedsvis har vi levd i en fremmed hverdag – en krevende øvelse i omstilling, medmenneskelighet og inkludering.

Nå er smittetallene på vei ned og vi er på vei ut av krisen.
Den største forskjellen i Norge går mellom de som har en jobb og de som ikke har det. Derfor vil Høyre inkludere flere i arbeidslivet. Det siste året har mange jobber blitt borte, og etterlatt seg et vakuum som vi må ta alvorlig. Dette er arbeidsplasser som sørger for skatteinngang til å betale for tjenester som skole, barnehage, sykehus osv. Det er arbeidsplasser som hele samfunnet nyter godt av.

I tiden fremover må vi jobbe for nettopp muligheten til å sikre og skape arbeidsplasser. Vi må skape mer og inkludere flere – sørge for gode rammevilkår for bedriftene, gi trygghet knyttet til EØS-avtalen, bevissthet rundt det offentlige som innkjøper og sørge for gode samarbeid uavhengig av selskapsform. I valget mellom økte skatter eller flere jobber, må vi velge flere jobber.