Vi ønsker deg en riktig god jul og alt godt for 2022

Vi står foran en annerledes jul – igjen. Og vi står foran en annerledes stortingsperiode. 2021 ble preget av korona, arbeidsledighet, krisepakker og slitne ansatte i helsevesenet. Det var året hvor pessimisme ble avløst av optimisme – men hvor pessimismen kom tilbake for å følge oss inn i julehøytiden.

Erlend Larsen, Lene Westgaard-Halle og Mahmoud Farahmand

Vi er mange som savner Bent og Ernas stødige krisehåndtering. De hadde en ro over seg, kombinert med kunnskap og omsorg, som skapte trygghet i befolkningen. Solberg-regjeringen gjorde mye godt for landet vårt. Det var denne regjeringen som innførte pakkeforløp som skapte trygghet og forutsigbarhet for mange pasienter. Det ble ansatt 500 nye psykologer i kommunene, antall bostedsløse ble halvert og fattigdomssatsningen ble tredoblet.

Solberg-regjeringen satte mange gode spor etter seg. De fikk ned arbeidsledigheten og bidro til at norsk industri økte konkurransekraften mot utlandet betydelig. Samferdselsbudsjettet ble doblet, politiet økte med 3500 ansatte, Forsvaret ble styrket med en rekke kapasiteter, ca 50.000 lærere fikk etter- og videreutdanning, og flere elever fullfører videregående skole. Og vi fikk ned utslippene til det laveste siden 1992.

Vi har tro på Norge, og vi har tro på å komme tilbake i regjering. Vi skal være et optimistisk, sympatisk og fremtidsrettet parti med løsningene på de utfordringene som folk og land står ovenfor. Vi skal også være det partiet som er kjent for at medlemmene taler vel om hverandre.

Koronaen gjorde det ekstra viktig å følge med på hvordan krisen påvirker arbeids- og næringsliv i Vestfold og Telemark. For enkelte næringer ga koronaen økt aktivitet og flere arbeidsplasser, mens svært mange bedrifter og organisasjoner opplevde en dyp krise.

Vi har vært lytteposter og vi har videreformidlet situasjonen i fylket vårt for å få til gode løsninger. Kårstein Eidem Løvaas hadde en viktig oppgave i Næringskomiteen, og Solveig Sundbø Abrahamsen var et engasjert medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Kårstein og Solveig avsluttet i Stortinget etter valget.

Lene Westgaard-Halle var medlem av Energi- og miljøkomiteen i forrige periode, og er nå medlem av Næringskomiteen. Erlend Larsen var medlem av Helse- og omsorgskomiteen i forrige periode, og er nå medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen. Mahmoud Farahmand er nyvalgt stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen.

Vi skal fortsette å være lytteposter for fylket vårt, og vi skal arbeide for saker som er viktig for våre innbyggere og næringsliv. Du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Vi ønsker deg en riktig god jul og alt godt for 2022.