Vi må skape lønnsomme jobber

Rune Hogsnes er fylkesordfører i Vestfold og 2. kandidat til fylkestingsvalget for Vestfold og Telemark Høyre.

I et fritt Norge, er en av grunnsteinene det å skape lønnsomme arbeidsplasser, som gir privat og offentlig velferd.

Uten lønnsomme arbeidsplasser mister folk jobben, formuer som trengs til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser forvitrer og skatteinntekter som skal finansiere alle våre offentlige tjenester forsvinner.

Dette er vi helt enig om i Høyre – og Høyre har vært, er og kommer til å være det bærende partiet i denne debatten. For det er en debatt om det, og bare det at noen partier ser ut til å ikke fronte dette er i seg selv litt skremmende – vi ser et arbeiderparti som drar seg mot venstresiden i politikken og er mer opptatt av retorikk enn politikk – mer opptatt av å bruke enn å skape. Når hovedbudskapet til arbeiderpartiet begynner å bli at alle som skaper verdier er grådige, at overskudd, formue og utbytter er noe negativt, da har vi som velferdssamfunn en utfordring.

Vi er definitivt bedre enn svenskene i skisporet – men vi kan allikevel se til Sverige i andre sammenhenger – og innrømme at de har skjønt noe viktig. Ifølge en stor undersøkelse, viser det seg at vi nordmenn tenker at grunnlaget for vår velferd er det offentlige, her svarer svenskene i den samme undersøkelsen, næringslivet. Og svenskene har jo helt rett. Grunnlaget er lønnsomme bedrifter med godt samarbeid og tillit mellom ansatte, ledere og eiere. Det offentlige er vår viktige serviceinstitusjon som sørger for at velferdsoppgaver blir utført, oppgaver den har råd til å finansiere på grunn av at noen skaper lønnsomme jobber.

Jeg er glad for at vi er tydelige på dette punktet i vårt prinsipprogram, for Høyre er garantisten for at det skal være lov å skape verdier i vårt samfunn, til glede for alle landets innbyggere, og vi er garantisten for en stat som er opptatt av å lage rammebetingelser som næringslivet kan blomstre under og som gir bedriftene muligheter til å skape fremtidens arbeidsplasser.