Vi må skape mer, og inkludere flere i Vestfold og Telemark

Smitten ser ut til å være under kontroll. Nå skal vi få fart på Vestfold og Telemark igjen. Vi skal skape mer, og inkludere flere.

Vi må tilbake til de harde 30-årene for å finne tilsvarende situasjon. Flere hundre tusen står uten jobb, og bedriftene i privat sektor sliter. Selv om samfunnet nå gradvis åpnes igjen må vi være ærlige, det vil ta tid før norsk økonomi er skikkelig på bena igjen, og ingen vet i dag hva som blir den nye normalen.

Denne krisen har vist hvor enormt viktig privat sektor er. I årene fremover vil Vestfold trenge politikk som legger til rette for vekst og aktivitet i det lokale næringslivet. En politikk som heier på og legger til rette for at de nye arbeidsplassene skapes i privat næringsliv. I Vestfold og Telemark har vi et offensivt og innovativt næringsliv, og vi har troen på at den styrken vil være avgjørende i tiden fremover.

Norge har allerede vunnet VM i offentlig sektor. De rødgrønne argumenterer med at krisen viser at vi trenger enda flere offentlige ansatte, vi mener det er feil medisin. Dette er ikke tiden for å blåse opp offentlig sektor. Jobbene som går tapt i privat sektor må erstattes med nye jobber i privat sektor. Velferdssamfunnet vårt avhenger av lønnsomme bedrifter som går med overskudd, investerer i arbeidsplasser og betaler skatt. Bare slik kan vi finansiere velferden vår. Først må vi skape, deretter kan vi dele.

Regjeringen bruker 3,7 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke. Pengene er særlig rettet mot industrien. Det er enormt viktig for omstillingen av norsk økonomi, men det er ekstra gode nyheter for alle oss i vår region.

Vestfold og Telemark er i en unik posisjon med innovative teknologibedrifter og gode havner som nå satser hardt på moderne klimaløsninger. Fremover vil det kunne sikre regionen en nøkkelposisjon i den grønne omstillingen. Fylket vårt har offensive gründere og folk som tenker stort. Når regjeringen nå setter av 1 mrd. kroner over tre år til det vi kaller «Grønn plattform» – en konkurransearena for kommersialisering, innovasjon og pilotprosjekter knyttet til nye grønne løsninger, er det midt i blinken for Vestfold og Telemark. Styrkingen av Enova med 2 milliarder kroner, gjør at bedrifter som har lyst til å satse nytt og grønt eller på teknologiutvikling i industrien, de kan få støtte til å realisere nettopp det.

Det er helt nødvendig å styrke satsingen på det grønne, private næringslivet, særlig fordi store deler av regionen vår allerede har en stor og dominerende offentlig sektor. Regjeringens satsinger knyttet til nye grønne løsninger, vil kunne hjelpe privat næringsliv og innovative aktører opp og frem.

Høyres prosjekt har lenge vært å ruste norsk økonomi for fremtiden. Ikke bare for krisetider – vi har også målrettet arbeidet for å skaffe Norge flere ben å stå på, de bena vi trenger den dagen vi ikke lenger kan lene oss på oljeinntektene. Vi har sørget for en rekordsatsing på forskning, og senket skattene for dem som kan og vil skape verdier og arbeidsplasser.

Koronakrisen fremskynder behovet for omstilling og et mer mangfoldig næringsliv i Norge. Vi i Høyre ser dette som en mulighet. En mulighet til å lære, fornye oss og legge grunnlaget for grønn vekst som får utslippene ned og som tar Norge inn i fremtiden. Målet kan bare være et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Dette arbeidet er nå viktigere enn noen gang.

Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber, og få flere permitterte tilbake i jobb, fra innerst i Telemark til nord i Vestfold. Dette skal skje gjennom omstilling, grønn vekst og økt kompetanse, kombinert med et skatte- og avgiftssystem som legger til rette for innovasjon og flere jobber.

Slik skal vi få fart på Norge igjen.