Vil at flere skal få selge sterkøl fra eget bryggeri

– Øl er en viktig del av vår kultur, og landets bryggerier forvalter dette i god tradisjon. Flere verktøy i kassa og flere bein å stå på, er det jeg ønsker for at bryggeriene kan vokse, sier stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas, som sitter i Næringskomiteen på Stortinget.

Det var Nettavisen som først omtalte saken.

Ølforslaget blir en del av Høyres programarbeid, som nå er i gang for neste stortingsperiode fra 2021-2025.

Stortingsrepresentant Løvaas mener tiden er inne for en endring for salg av sterkøl utenfor Vinmonopolets vegger, men ønsker fortsatt at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal være «forsvarlig og streng».

– Mikrobryggeriers salg av sterkøl er ikke konkurrerende mot Vinmonopolet. Mikrobryggeriene erstatter ikke lokalbutikken eller tilgjengeligheten til vinmonopolet, sier Løvaas.

– Jeg er opptatt av en streng alkoholpolitikk, men jeg ser meg ikke blind på enhver endring. En næringslivspolitikk som gjør at private bedrifter har flere bein å stå på, er noe jeg har sterk tro på sier Løvaas.

Han mener mikrobryggeriene også lager øl av svært god kvalitet, der kvalitet er viktigere enn kvantitet, og at en slik endring vil bety mye for den enkelte produsent.

– Det er ulogisk og urettferdig at en cider-produsent kan selge til deg og meg fra sine produksjonslokaler, mens det er forbudt for en som brygger øl.

– Vinmonopolet er et viktig sosialpolitisk virkemiddel, men jeg ønsker ikke å endre de grunnleggende prinsippene, at Vinmonopolet står for salget av de sterkere drikkevarene i Norge. Det jeg ønsker nå er at vi tillater produsentene å selge fra sitt eget bryggeri, er stortingsrepresentantens avsluttende kommentar.