Arbeidsutvalget

Møte i Arbeidsutvalget for Vestfold og Telemark Høyre.