Årsmøtekonferanse Vestfold og Telemark Høyre

Årsmøtekonferansen erstatter Ideologikonferansen og Vinterkonferansen som tidligere ble arrangert i de respektive fylkene. Medlemmer av Vestfold og Telemark Høyre som har betalt kontingent har anledning til å delta.

Program:

Fra kl. 10 Innsjekk

Kl. 11.00  16.00 Innledere fra storting og partiledelsen

Kl. 16.30 18.00 Fylkesårsmøte dag 1

Kl. 19.30 Årsmøtemiddag


Påmelding:  Påmelding Vestfold og Telemark Høyres årsmøtekonferanse