Fylkesårsmøte 2017

Vestfold Høyre avholder fylkesårsmøte 2017 i Sandefjord 7.  8. januar.

Lørdag

fra kl. 12.00 Registrering årsmøtedelegater

kl. 12.00 Lunsj

kl. 13.00 Møtestart

kl. 20.00 Middag og sosialt samvær

Søndag

kl. 09.00 Møtestart 

kl. 13.00 Møtet avsluttes med lunsj

Fylkesårsmøtet skal behandle:

Fylkesstyrets beretning inkl organisasjonsstatus for kommuneforeningene og rapport fra sideforeningene om organisasjonenes virksomhet herunder status for opplæring.

Den politiske situasjon i fylket.

Rapport fra fylkestingsgruppen.

Vedtekter.

Valgkomiteens innstilling på valg av:

  • leder,

  • nestledere,

  • fylkesleder i Høyres Kvinneforum,

  • fylkesstyremedlemmer med vararepresentanter,

  • revisorer og/eller desisorer

  • delegerte til Høyres Landsmøte hvorav fylkesleder i Høyres Kvinneforum eller en annen representant for Høyres Kvinneforum skal velges.

Fylkesstyrets innstilling på valg av valgkomité for neste årsmøte.