Fylkesårsmøte Vestfold Høyre og Telemark Høyre

Årsmøte i fylkesorganisasjonene for Vestfold og Telemark Høyre 9.  10. februar 2019.


Program

Separate årsmøter med årsmøtesaker for de respektive fylkesorganisasjonene.

Felles årsmøte med behandling og vedtak av Fylkestingsprogram for Vestfold og Telemark Høyre 2020-2023.