Fylkesårsmøte Vestfold Høyre og Telemark Høyre

Årsmøte for fylkeslaget i Vestfold og Telemark Høyre