Fylkesstyremøte Vestfold Høyre

Fylkesstyret har faste møter og behandler alle løpende saker; politikk, organisasjon og administrasjon. Fylkesutvalget består av Fylkesledelsen/ arbeidsutvalget, foreningsledere, stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer fra fylket.